Kalendárium

Április 21. Szent József oltalma

Isten, te szavakkal ki nem fejezhető gondoskodással Szent Józsefet szentséges szülőd jegyesévé választani kegyes voltál, add meg nekünk, kérünk, hogy akit pártfogónként tisztelünk a földön, az közbenjárónk lehessen a mennyben.

Április 14. Szent Jusztin vértanú

Mende-mondákat beszélnek nekem az istentelenek, de nem olyanok azok, mint a te törvényed: én pedig bizonyságaidról királyok előtt beszélek és nem szégyenülök meg.

Húsvét nagy nyolcada

Húsvéti időHúsvét ünnepét követő időt a liturgiában Tempus paschale-nak vagy húsvéti időnek nevezzük. Az istentisztelet külső formáiban megnyilatkozó szent öröm által a többi évszaktól megkülönböztetjük, és mint ilyen örvendetes idő a pünkösdi hét szombatjáig tart. E mise után azt mondja a misekönyv rubrikája: Exspirat tempus paschale. Ez is egy ok, hogy ne beszéljünk külön pünkösdi ünnepkörről, mert a misekönyv tanúsága

Április 11. Fehérvasárnap

Mint a most született kisdedek, alleluja, hamisítatlan szellemi tej után vágyódjatok, alleluja, alleluja, alleluja!

Március 27. Damaszkuszi Szent János

Szent János eleinte szaracén állami tisztviselő volt, majd belépett Szent Szabas laurájának szerzetesei közé és pap lett. A képrombolók ellen harcolt az Egyház igazáért. Ebben a küzdelemben levágták a jobb karját, de egy csoda által visszakapta. Erre vonatkozik a szentmise sok utalása. Meghalt 756-ban. Tanuljuk meg tőle a szentképek és ereklyék helyes és buzgó tiszteletét.

Március 26. Hétfájdalmú Szűz Mária

Isten, kinek szenvedésekor Simeon jövendölése szerint a dicsőséges Szűzanyának, Máriának édes lelkét a fájdalom tőre átjárta, add kegyelmesen, hogy akik átszúrt szívének szenvedéséről tiszteletteljesen megemlékezünk, mindazon szenteknek, kik a kereszt mellett hűségesen kitartottak, dicsőséges érdemei s imái által, kínszenvedésednek boldog eredményét elnyerjük.

Március 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Isten, ki azt akartad, hogy Igéd az angyal üzenetére a boldogságos szűz Máriának méhében testet vegyen magára; add meg alázatos könyörgésünkre, hogy akik hisszük, hogy Mária valóban Isten szülője, az ő közbenjárására nálad segítségre találjunk.

Március 24. Szent Gábor arkangyal ünnepe

Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről és irgalmadról, hisz azok megvannak, öröktől: sohse uralkodjanak rajtunk ellenségeink: szabadíts meg minket Izrael Istene, minden szorongatásunkból.

Április 21. Szent József oltalma

Isten, te szavakkal ki nem fejezhető gondoskodással Szent Józsefet szentséges szülőd jegyesévé választani kegyes voltál, add meg nekünk, kérünk, hogy akit pártfogónként tisztelünk a földön, az közbenjárónk lehessen a mennyben.

Április 14. Szent Jusztin vértanú

Mende-mondákat beszélnek nekem az istentelenek, de nem olyanok azok, mint a te törvényed: én pedig bizonyságaidról királyok előtt beszélek és nem szégyenülök meg.

Húsvét nagy nyolcada

Húsvéti időHúsvét ünnepét követő időt a liturgiában Tempus paschale-nak vagy húsvéti időnek nevezzük. Az istentisztelet külső formáiban megnyilatkozó szent öröm által a többi évszaktól megkülönböztetjük, és mint ilyen örvendetes idő a pünkösdi hét szombatjáig tart. E mise után azt mondja a misekönyv rubrikája: Exspirat tempus paschale. Ez is egy ok, hogy ne beszéljünk külön pünkösdi ünnepkörről, mert a misekönyv tanúsága

Április 11. Fehérvasárnap

Mint a most született kisdedek, alleluja, hamisítatlan szellemi tej után vágyódjatok, alleluja, alleluja, alleluja!

Március 27. Damaszkuszi Szent János

Szent János eleinte szaracén állami tisztviselő volt, majd belépett Szent Szabas laurájának szerzetesei közé és pap lett. A képrombolók ellen harcolt az Egyház igazáért. Ebben a küzdelemben levágták a jobb karját, de egy csoda által visszakapta. Erre vonatkozik a szentmise sok utalása. Meghalt 756-ban. Tanuljuk meg tőle a szentképek és ereklyék helyes és buzgó tiszteletét.

Március 26. Hétfájdalmú Szűz Mária

Isten, kinek szenvedésekor Simeon jövendölése szerint a dicsőséges Szűzanyának, Máriának édes lelkét a fájdalom tőre átjárta, add kegyelmesen, hogy akik átszúrt szívének szenvedéséről tiszteletteljesen megemlékezünk, mindazon szenteknek, kik a kereszt mellett hűségesen kitartottak, dicsőséges érdemei s imái által, kínszenvedésednek boldog eredményét elnyerjük.

Március 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Isten, ki azt akartad, hogy Igéd az angyal üzenetére a boldogságos szűz Máriának méhében testet vegyen magára; add meg alázatos könyörgésünkre, hogy akik hisszük, hogy Mária valóban Isten szülője, az ő közbenjárására nálad segítségre találjunk.

Március 24. Szent Gábor arkangyal ünnepe

Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről és irgalmadról, hisz azok megvannak, öröktől: sohse uralkodjanak rajtunk ellenségeink: szabadíts meg minket Izrael Istene, minden szorongatásunkból.