Hírek

Pünkösd váró lelkigyakorlat

„Ezek mindnyájan állhatatosan egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal,valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. (ApCsel 1, 14)  Szeretettel hívunk és várunk minden katolikus hívőt és érdeklődőt 2024 május 18-án szombaton Pünkösd váró lelkigyakorlatunkra!  Helyszín: Szeplőtelen Fogantatás Kápolna Pécs István akna  Program 16 óra 30 Gyónási lehetőség 17 óra Májusi Mária köszöntő ájtatosság  18 óra Elmélkedés A zsinati Egyház

Bérmálás

2024. május 12-én, vasárnap, 9.30-tól Excellenciás és Főtisztelendő Alfonso de Galarreta fogja kiszolgáltatni fiataljainknak a bérmálás szentségét a bécsi Minorita templomban. Ebből az alkalomból május 3-tól imakilenced imádságra hívjuk a kedves testvéreket.

Szűz Mária dicsőségei

Szent Alfonznak, a kiváló tudósnak és lelki írónak a Szűz Mária dicsőségei (Le Glorie di Maria) című könyve 1750-ben jelent meg először, melyben a Salve Regina himnusz sorait elemezte. Az egyházatyáktól kezdve a legjelentősebb szerzőkön keresztül mutatott rá arra, hogy mit jelent valójában és miként volt jelen évszázadokon keresztül a tiszta Szűzanya-tisztelet az Egyház életében. Szenteket, doktorokat, pápákat, teológusokat, a

Közösségi nap május 1-jén, Farkasgyepűn

Szeretettel várunk mindenkit Farkasgyepűn, május 1-jén egy kötetlenebb találkozásra. 11 órakor szentmise lesz, 17 órakor pedig májusi litániát tartunk. A szentmise és a litánia között kötetlen beszélgetés, játék, találkozás, batyus étkezés. Természetesen korábban is lehet érkezni. Pontos helyszín: Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 7. (buszmegálló: Farkasgyepű, Posta)

Lourdes-i kilenced

KEZDŐDIK FEBRUÁR 2-ÁN Kezdőének Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek: Áve, áve, áve, Mária! Áve, áve, áve, Mária! Égi rózsafüzér ragyog kezében, Mit angyalok fűznek fenn az egekben… Áve… Ott térdel Bernadett összetett kézzel,Melyben szent olvasó és így énekel… Áve… Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja, Üdvözöllek Téged e szent barlangban… Áve…   Csipkefán jégharmat kivirágzott, Zord

Ájtatosság Aquinói Szent Tamás tiszteletére

XIII. Leo pápa, aki szt. Tamás a tanuló ifjúság pártfogójává tette, 1886. aug. 21-én megengedte, hogy mindazok, akik az angyali szt. Tamás tiszteletére hat egymásután következő vasárnapon töredelmesen meggyónnak, megáldoznak és a szent tiszteletére ájtatosan imádkoznak, vagy más jó cselekedeteket végeznek, minden egyes vasárnapon teljes búcsút nyerhetnek, melyet a tisztító helyen szenvedő lelkek számára is felajánlhatnak. Az ájtatosságot lehet bármikor

Három Üdvözlégy minden reggel

MINDEN REGGEL IMÁDKOZZUNK HÁROM ÜDVÖZLÉGYET MENNYEI ÉDESANYÁNKHOZ! Mária, anyám, a hatalomnál fogva, melyet a mennyei Atya adott neked, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy… Mária, anyám, a bölcsességért, amit Szent Fiad adott neked, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy… Mária, anyám, a tökéletes szeretetért, amellyel a Szentlélek eltöltött téged, őrizz meg engem

Engesztelés és szentmise Csíkszeredában

Szeptember 14-én újra ellátogatunk Csíkszeredába, hogy bemutassuk a legszentebb áldozatot, és ezzel engeszteljünk Egyházunkért. (Megváltozott az időpont, korábban 13-ra hirdettük, de ehelyett 14-én, csütörtökön lesz!) Fatimai engesztelés és tridenti mise Cím: Csíkszereda, Brassói út 105.Dátum: 2023. szeptember 14. Program:16.30 Rózsafüzér17.00 Előadás, kérdések-válaszok18.00 Szentmise és Szentségimádás Mindenkit szeretettel látunk!

Fatimai engesztelő nap a Kapisztán téren

Május 13-án megszervezzük a fatimai engesztelő napot. 10 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise, melyet Gábor atya tart, majd a szentmise után ünnepélyes szentségimádást tartunk 11 órai kezdettel. A rózsafüzér körmenet 12 órakor fog kezdődni. 

Tridenti mise Csíkszeredában

2023. május 10-én, szerdán, újra Csíkszeredába látogatunk. A program:16.30 Rózsafüzér17.00 Szentmise és rövid Szentségimádás18.00 Gábor atya előadása: A Szűzanya harca az Egyházért”19.00 Engesztelő imaóra Szeretettel várunk minden kedves hívőt!

Bérmálás és Szentlélek-kilenced

Május 7-én, vasárnap 11 órakor kezdődik a bérmálás a bécsi Minorita templomban. 14 magyar testvérünk részesül ezen szertartáson a bérmálás szentségében Mons. Tissier de Mallerais püspök úr kezei által. Mindenkit szeretettel várunk. Ehhez kapcsolódóan kilenced imádkozására invitáljuk a kedves híveket, hogy a Szentlélek kiáradás erősítse meg a bérmálásban szeretett testvéreinket. Ferences kilenced a Szentlélek tiszteletére  A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely

Az egyházi rend

Mielőtt Szent Pál Efezust elhagyta, Timóteust az egyházközség vezetőjévé tette. Imádkozva tette rá kezét az egész egyházközség előtt. Később ezt írta neki: „Figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kezem rátétele által benned van.” (2 Tim 1,6) Krisztus az ó apostolainak adta a papi hatalom teljét. Egyben megadta nekik a papi élethez és működéshez szükséges kegyelmet is. Az apostolok a

Csodás kápolnánk lett Veszprémben

Húsvéti örömünket sokszorozza, hogy Veszprémben újra lesznek hagyományhű szentmisék. Hosszasan várakoztunk, míg állandó kápolnánk lett Veszprémben. Korábban a volt jezsuita templomot béreltük ki – amely mostmár állami tulajdonban van – , de sajnos nem maradhattunk sokáig. Ennek okait szerintem mindenki tudja, én magam sem szeretnék kitérni rá. Mindannyian azon az állásponton voltunk, hogy ha Istennek szüksége van a veszprémi misézőhely létrejöttére,

Nagyböjti Lelkigyakorlat Nagykanizsán

„Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt, melyet értünk a keresztfán Jézus egykor végbe vitt” (Vö. Ho 57/5) Kedves Katolikus Hívek! Kedves Érdeklődők! Nagy szeretettel hívunk és várunk minden katolikus hívőt és a katolikus hit és tanítás iránt érdeklődőt Nagyböjti Lelkigyakorlatunkra! 2023. Március 26-án Nagyböjt V. Vasárnapján Helyszín: Nagykanizsa, Jókai u. 59. sz. Részletes program:16:30 Fájdalma Rózsafüzér imádkozása és

Karácsonyi kilenced

December 16. és 24. között „Minél jobban tiszteltek engemet, annál inkább magáldlak titeket.” Áldáskérés a Kisded Jézustól Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért

Előadás és Szentmise Csíkszeredában

Simon Gábor atya újra tart szentmisét és előadást Csíkszeredában, november 22-én 17 órai kezdettel a Brassói út 105. sz. alatt. Mindenkit szeretettel várunk!

Bevezető lelkigyakorlat

Bevezető lelkigyakorlatot tartunk a hagyományhű katolikus hitbe és vallásosságba mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni a katolikus hitet és annak megélését. 2022. november 18-20. Gálosfa A lelkigyakorlatot tartja: Ft. Grujber Zsolt, a PHS spirituálisa Érdeklődni és jelenkezni lehet 2022. november 10-ig, a grujber.zsolt@freemail.hu email címen.

Új misézőhely Pécsett

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Szemben az árral konferencia

A PRO HUNGARIA SACRA MÁSODIK KONFERENCIÁJA Völgyikút Ház (Veszprém, Kopácsi u. 2.)  Október 19. 17.00 Megnyitó: Simon Gábor atya17.05 Prokopp Mária, művészettörténész: GIZELLA KIRÁLYNÉNK ÜZENETE a 21. század számára, a hazai ábrázolások által17.25 Grujber Zsolt, a PHS spirituálisa: „A SEMMINEK LÁTSZÓKAT VÁLASZTOTTA KI” – Egy kápolna alapítása a semmiből17.45 Véghelyi Péterné, pedagógus „…TALÁL-E HITET A FÖLDÖN?” – A fiatalok beavató hitoktatásának

Látogatás Erdélyben

Szeretettel várunk minden kedves hívőt augusztus 2-án, 17 órától Kolozsvárra, a Szabók bástyájába. Gábor atya fog előadást, illetve szentmisét tartani, majd kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség. Augusztus 4-én, Csíkszeredában a Gál Sándor utca 8. emeleti termében hasonló módon szervezzük a találkozót. Regisztráció nem szükséges, a belépés díjtalan. TÁMOGASSUK EGYMÁST A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉBEN ÉS AZ IGAZ VALLÁSOSSÁG MEGÉLÉSÉBEN! KOLOZSVÁR AUGUSZTUS 2.,

Elsőszombati szentmisék és rózsafüzér a budai várban

MINDEN ELSŐSZOMBATON 11 ÓRAKOR SZENTMISE, MAJD RÓZSAFÜZÉR KÖRMENET A BUDAI VÁRBAN, A KAPISZTRÁN TÉREN. Megközelítés a Széll Kálmán tértől a 116-os autóbusszal. A budavári körmenet gondolata A kezdeményezés felelőse az Arma Dei társulat vezetője, Szász Péter. A közösség nevét Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelét záró buzdításából (Ef 6,11) vette: „Öltsétek fel Isten fegyverzetét”. A körmenetek gondolatának a hátterében két

Szentmisék Veszprémben minden vasárnap

„Annuntio vobis gaudium magnum/Nagy örömet hirdetek nektek!” Krisztusban szeretett Testvéreim! Közel 300 éve azzal a szándékkal kezdték el építeni a veszprémvölgyi jezsuita templomot, hogy az a rekatolizáció és a hit védelmének egyik bástyája lesz. Isten kegyelméből ennyi év után valóban elnyeri eredeti rendeltetését a templom, hiszen 2021. június 13-tól minden vasárnap 11.00 órakor hagyományhű szentmisét mutatunk be a templomban.

Keresztúti ájtatosság Városlődön

Minden nagyböjti pénteken 16 órakor keresztúti ájtatosságot végez Simon Gábor atya a városlődi kálváriánál. Szeretettel várunk mindenkit.