A Krisztus-követéshez tettrekész, egész ember kell

a) „És hozzá járulván egy írástudó, mondá neki: Mester, követlek téged, bárhová mégy. És monda neki Jézus: a rókáknak barlangjaik vannak s az égi madaraknak fészkeik; az ember fiának pedig nincs, hová fejét lehajtsa” (Máté 8,9). Az írástudó felbuzdul, Jézus nagysága s fölsége ihleti. A lélek igazságból s szépségből él, s ahol ezekkel találkozik, okvetlen hódol. Imponál a tudós, a […]

Meghiúsítják a házassági megegyezést

a) A tévedés Minden szerződésnél a leglényegesebb kellékek egyike, amely nélkül igazi megegyezés nem gondolható, hogy a szerződő felek tudják, miről van szó s mire kötelezik magukat. Ha e tekintetben lényeges tévedés csúszik be, a szerződés lelkiismeretben semmis s meg nem történtnek tekintendő. A házassági szerződésnél a szerződő felek személyének a házasság céljára való átadásáról van szó. Ha tehát valaki […]

Szeptember 14. Csütörtök, Szent Kereszt felmagasztalása

„Exaltatio Sanctae Crucis” – „A Szent Kereszt Felmagasztalása” „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a […]