Június 16. Vasárnap, Pünkösd utáni 4.Vasárnap

PÜNKÖSD UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP: Az élet szenvedéseiben és küzdelmeiben bízzunk Istenben; ez a gondolat uralkodik az egész misében. A küzdelmekről szól a szentlecke és a bizalmat ébreszti fel bennünk az evangélium, mely az Egyházról szól. Mi is benne vagyunk Szent Péter hajójában, nem félünk tehát az élet tengerének viharaitól. – Az áteredő bűn az egész fizikai világra ránehezedett, és súlya […]

Június 15. Szombat, Boldog Jolán özvegy

Árpádházi Boldog Jolánta királyleány családjából sok szentet támasztott az lsten kegyelme. „Ó, mily nagy kincsek az erkölcsi javak, amelyeken mennyországot vehetünk!Ó mily drága gazdagság az, melyet úgy őriz Isten bennünk, hogy senki attól meg nem foszthat, ha magunk nem akarjuk. Ó ti világszerető gazdagok, ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Ezt keressétek!” (Pázmány Péter) 1238 […]

Június 13. Csütörtök, Páduai Szent Antal, ENGESZTELŐ NAP

„Tehetségedet használd Isten nagyobb dicsőségére” Szent Antal a segítő szent. Sokan kérik segítségét, rajta keresztül sokat segítenek a szegényeken adományaikkal. Minden prédikáció erősít abban, hogy őrizzük hitünket, és segítsünk másokat a jézusi úton. „Te, aki a hitnek oly hatalmas bajnoka és apostola voltál, könyörögj érettünk Jézus Krisztusnál, hogy szent hitünkbenmindig jobban megerősödjünk, egyedül a jó Istenben reméljünk.Őt a földön mindennél […]

Június 12. Szerda, Facundo Szent János hitvalló

A Leon-királyságban, vagyis a mai Észak-spanyolországban jelentős szerepe volt a Szent Fakundus és Primitivus spanyol vértanúkról (+ 300 körül) nevezett bencés apátságnak, amelyet 800 körül alapítottak. Az apátságtól vette nevét a mellette épült városka is: Sanctus Facundus; ebből lett Sant-Fagund, végül Sahagun. Ebben a városban született szentünk az Úr 1419. évében s innen nevezik Fakundói, illetve Szahaguni Szent Jánosnak. Előkelő […]

Június 11. Kedd, Szent Barnabás apostol

Mennybemenetele előtt Jézus megígérte apostolainak a Szentlelket, aki fölkészítette őket a tanúságtételre – ,,Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig” Akik Jézus kísérői voltak földi életében, azoknak szólt a fölszólítás: ,,Ti tanúi vagytok ezeknek” De csak ők? – Nem! Akit Jézus Lelke az ő szolgálatára kiválaszt, az mind tanúja és apostola Jézus Krisztusnak! Így az a férfi is, akit az Apostolok […]

Június 9. Vasárnap, Pünkösd utáni 3.Vasárnap, Szent Primus és Felicián vértanúk

PÜNKÖSD UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP: A Húsvét utáni második vasárnap is a Jó Pásztorról szólt. A különbség, hogy akkor csak a jó bárányai iránt való szeretetéről szólt az evangélium, ma pedig arról, hogy szereti és megkeresi az elveszett, rossz bárányt is. Ennek megfelelően a bűntudat és az irgalomban való nagy bizalom szól a mise énekeiből. Helyezzük mi is minden gondunkat a […]

Június 8. Szombat, SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

„A világ és a béke Királynője” A Szűzanya egy közülünk, de odaadottságában, Jézus édesanyjaként méltóságban felülmúl bennünket. A keresztény világ kezdetektől fogva ünnepelte Mária királynői méltóságát. Az efezusi zsinaton az évszázados gyakorlatot szentesítettek dogmával 431-ben. Azóta Máriát mint Isten Anyját ünnepeljük (Deipara, görögül: Theotokosz). A Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, évenkénti ünneplési időpontot határozva […]