Szeptember 30. Szombat, Szent Jeromos áldozópap, hitvalló és egyháztanító

„Keressétek, ami odafönt van!” «Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, és törvényedre megtanítasz! » (Zsolt. 93,12). Csaknem minden könyvforgató ember látta már a képét: amint csonttá-bőrré aszva ott térdel Isten előtt, maga a megtestesült vezeklés; vagy pedig amint ott ül meghitt cellájában írásba merülve, rajta vagy mellette a bíborosi kalap, lábánál a háziállattá szelídült oroszlán. De aki nem […]

Szeptember 29. Péntek, Szent Mihály arkangyal ≠

Kicsoda olyan, mint az Isten! Ki mer Isten mellé idegen isteneket állítani?„Ki meri kisajátítani Isten fölségét? Kicsoda olyan, mint az Isten harsogott föl a szent harci jelszó, és „nagy harc lőn az égben.” Mihály és angyalai harcolának a sárkánnyal, s a sárkány harcola és az ő angyalai; de nem diadalmaskodának, sem helyük nem találtaték többé az égben. És levettetik az […]

Szeptember 28. Csütörtök, Szent Vencel herceg és vértanú

„Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23, 46) Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született 903-ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv herceg volt a csehek második keresztény uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő keresztény volt ugyan, de lelkületében még a pogány szellem élt. Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv édesanyja, Ludmilla, akit később szentként tisztelt az Egyház. Vratiszláv herceg 921-ben, mindössze harminchárom […]

Szeptember 27. Szerda, Szent Kozma és Damján vértanúk

A „Lélek gyógyítói” Szent Kozma és Damján vértanúk 303. Ikertestvérek voltak és orvosok. Hazájukból, Arábiából Ciliciába mentek s ott Égé városában mondhatatlanul sokat tettek az evangélium terjesztésére, azáltal, hogy orvosi hivatásáuk teljesítése közben nemcsak a testet, hanem a lelket is iparkodtak gyógyítani és kezelésükért nem fogadtak el pénzt. A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre. […]

Szeptember 26. Kedd, Szent Ciprián és Jusztina szűz vértanúk

„Jöjjetek hozzám, és én nektek adom a mennyek országát!” Jusztinát (Iustina) az igazságról (iustitia) nevezték el, mivel ő mindenkinek igazságosan megadta azt, ami megillette: vagyis Istennek az engedelmességet, a feljebbvalónak a tiszteletet, az egyenrangúnak az egyetértést, az alárendeltnek a fegyelmet, ellenségeinek a türelmet, a szerencsétlen nyomorgóknak a tevékeny együtt érzést, magának az életszentséget s felebarátainak a szeretetet. Az Antiochia városából […]

Szeptember 25. Hétfő, Szent Gergely püspök és vértanú

„Örményország Apostola – Megvilágosítója” – ő világosította meg az élet világosságával, az Evangéliummal az örmény népet. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Vö.Mt,16,24,28.fej.) Az Örmény Királyság a Római és a Perzsa Birodalmak […]

Szeptember 24. Vasárnap, Pünkösd 17. vasárnap – Fogolykiváltó Boldogasszony

„Kimenteni az embert a lelki sötétségből, és elvezetni a fény szabadságára” „Az Úr Jézus fogva vitte a fogságot, meghalván legyőzte a halált… Megmutatta, hogyan lehet a halált legyőzve meghalni, rabságban a szabadságot megtartani.” Fogolykiváltó Boldogasszony a katonai fogház és a fogvatartottak védőszentje. Ünneplése a mercedáriusok rendjében kezdődött. 1218. augusztus 1-én éjszaka a Boldogságos Szűz látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a […]

Szeptember 23. Szombat, Szent Linus pápa és vértanú – Őszi kántorböjt – Szent Tekla szűz és vértanú ≠

Szent Péter közvetlen utóda a római püspöki székben. Tehát ő a második a római pápák dicsőséges sorában. Bizonyára ő volt a legkiválóbb az apostolok tanítványai között, mert csak így érdemelhette meg, hogy az első pápának utóda lehetett. A keresztények között jól ismert s nagyrabecsült lehetett, mert üdvözletét Szent Pál továbbítja Szent Timoteushoz, Efezus püspökéhez (2Tim 4,21). 67-kb. 79-ig uralkodott, tehát […]

Szeptember 22. Péntek, Villanovai Szent Tamás püspök és hitvalló – Őszi kántorböjt – Szent Móric és társai vértanúk ≠

„Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek.” „Ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Ha azt akarod, hogy Isten megelőzzön szükségedben, előzd meg te is a szegényt az ő szükségében és ne várd, míg koldulni kezd.” „Hála neked, Jézusom, hogy úgy távozom a világból, mint szegény szerzeteshez illik: nincs semmim”. Tamás Fuentellanában […]

Szeptember 21. Csütörtök, Szent Máté apostol és evangélista

„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall“ (Mt 16,26). „A bűnösök között első vagyok én. Azért könyörült rajtam, hogy bennem mutassa meg hosszú tűrését azoknak, akik hisznek benne“ (1Tim 1,15-16). „Bűnös ember is lehet Isten szentje, Istennél nincs előitélet!” A mai napon a négy evangélium egyikének szerzőjét, Szent Mátét ünnepeljük. Ő tehát azon […]