A mustármag

„Hasonló mennyeknek országa a mustármaghoz, mely kisebb ugyan minden magnál, mikor pedig felnő, nagyobb minden növénynél és fává leszen, úgyhogy az égi madarak laknak ágain” (Máté 13,31). a) Az evangélium s Krisztus kegyelme mélységes, feszülő energia. Aki külről nézi, nem sokat lát rajta; de aki átéli, az csodálatos fejlődést és földből s világból való kiemelkedést tapasztal magán. Nem a sok […]

Házassági bontó akadályok

Az új egyházjog 13, szoros értelemben vett bontó akadályt állapít meg. Ha ezek bármelyike még titokban és ismeretlenül is fennforogna, a házassági frigy Isten s a lelkiismeret színe előtt létre sem jött; a házasság érvénytelen. A felsorolandó akadályok között a kölcsönös megegyezés hiánya, amely minden szerződést s így a házasságot is meghiúsítja, továbbá az előírt forma be nem tartása nem […]

Szeptember 11. Hétfő, Szent Protusz és Jácint vértanúk

„A pogányoknak minden istenei csak ördögök, az Úr teremtette pedig az egeket” (Zsolt 95,5). Prothus és Jácint Eugeniának, az előkelő római Philippus leányának apródjai és a filozófiai tanulmányokban társai voltak. Ez a Philippus a szenátustól az alexandriai helytartóságot kapta meg, ahová magával vitte hitvesét, Claudiát, fiait, Avitust és Sergiust, és leányát, Eugeniát. Eugenia a későbbiekben minden szabad művészetben és tudományban […]