Az apostoli egyház lelki élete

„Az első keresztények állhatatosak valának az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban” (Ap.Cs. 2,42). a) A Szentlélek rámutat az apostoli egyház lelki életének három jellemvonására. Egyszerű erőkön épül föl a szép világ; egyszerű elvek teremtik meg a keresztény élet zsenge tavaszának szépségét. Kitartóknak kell lennünk az apostolok tanításában. Forma, arány, keret kell mindenekelőtt a szép élethez; kell gazdag […]

Felebarátunk teste és léte

Páli Szent Vince 1619-ben megkezdte a párizsi börtönökben a rabok gondozását. Amikor látta szörnyűséges helyzetüket, először is testi állapotukon akart segíteni. Kondérokban hordta nekik a levest, kitakarította a szennyes cellákat, bekötözte a gennyes sebeket és mindent megtett, hogy a betegekről leszedjék a láncokat és kórházba vigyék őket. Isten szemében minden ember teste és léte drága. Ezért kell felebarátunk testét és […]

Május 26. Péntek, Mennybemenetel nyolcada utáni köznap – Néri Szent Fülöp hitvalló

„Aki Krisztuson kívül akar valamit,- nem tudja, mit akar; aki Krisztuson kívül vágyik valamire,- nem tudja, mire vágyik; aki Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik,- nem tudja, mit csinál.” Jelszava volt: „megvetni a világot, de közben senkit meg nem vetni, csak önmagunkat és a megvettetést.” “Mily börtön rabja a lélek a földön?Miért nem tud kitörni idelentről,hogy lába végre csillagokon járjon,Istennek éljen, s […]