Felebarátunk teste és léte

Páli Szent Vince 1619-ben megkezdte a párizsi börtönökben a rabok gondozását. Amikor látta szörnyűséges helyzetüket, először is testi állapotukon akart segíteni. Kondérokban hordta nekik a levest, kitakarította a szennyes cellákat, bekötözte a gennyes sebeket és mindent megtett, hogy a betegekről leszedjék a láncokat és kórházba vigyék őket.


Isten szemében minden ember teste és léte drága. Ezért kell felebarátunk testét és életét nekünk is tisztelnünk és testi jólétét elősegítenünk. Különösen azoknak tartozunk segítséggel, akik szükséget látnak. Gyakorolnunk kell az irgalmasság testi cselekedeteit: ételt adni az éhezőknek, italt a szomjúhozóknak, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket látogatni, a holtakat eltemetni. (lásd: Mt 25,34-36) Krisztus e cselekedetek szerint fog megítélni minket az Utolsó Ítélet napján.

Vétkezik felebarátja ellen, aki nem törődik vele bajában. Az is vétkezik ellene, aki igazságtalanul bántalmazza vagy megsebesíti, egészségét rontja vagy testét és lelkét veszélynek teszi ki. Vétkezünk felebarátunk élete ellen akkor is, ha sértő, igazságtalan vagy durva bánásmóddal életét megkeserítjük vagy megrövidítjük. Aki igazságtalanul megöl egy embert, égbekiáltó bűnt követ el. Isten ezt mondotta Káinnak: „Öcséd, Ábel vére hozzám kiált a földről.” (1 Móz 4,10)

Isten nem akarja, hogy lemondjunk a védekezésről, ha jogtalanul megtámadnak minket. Ezért jogos önvédelemből mindenkinek szabad magát és másokat megvédenie, sőt a támadót megsebesítenie vagy szükség esetén meg is ölnie. – A törvényes hatóságnak joga van súlyos bűncselekményeket halállal büntetnie. – Igazságos háborúban a katonáknak joguk van harc közben megölni az ellenséges katonákat.

Aki másnak az egészségében kárt tett, jogtalanul megsebesítette vagy megölte őt, az erejéhez mérten köteles jóvátenni a kárt, amit felebarátjának vagy családjának okozott. Állatokat csak akkor szabad ölnünk, ha az szükséges vagy hasznos. De fölöslegesen nem szabad szenvedést okoznunk nekik. Aki örömét leli az állatkínzásban, bűnt követ el. Tisztelnünk kell minden élőlényt, mert Isten kezéből származik.