Gyakori gyónás

a) „Teremjétek tehát a bűnbánat méltó gyümölcseit” (Máté 3,8). Ehhez először is mély, igaz bánat kell; ezt a bánatot tökéletesbíti a gyakori gyónás. Megtérésünk vagy jobbulásunk kezdetén csak zavarosan ismerjük meg vétkeinket; később azután tüzetesen kezdjük megismerni vétkeink sokaságát és nemtelenségét. E megismerés fokozata szerint nő bánatunk. Kezdetben általában szomorkodunk bűneink fölött, azután egyenként siratjuk azokat. Bár bírnók minél szenvedélyesebben! […]

Becsületünk

Ha azon vagyunk, hogy kötelességünket híven megtegyük, jogunk van arra, hogy embertársaink tiszteljenek és becsüljenek minket. A tiszteletet, amelyben minket mások részesítenek, becsületnek, jó névnek, jó hírnek, vagyis külső becsületnek nevezzük. „Jobb a jó név sok gazdagságnál.” (Péld 22,1) A becsület nagy jó. Ezért törődnünk kell becsületünkkel. Nem szabad könnyelműen kockára tennünk, és ha szükséges, meg kell védenünk. Mindenekelőtt olyanoknak […]

Június 2. Péntek, Nyári kántorböjt – Szent Marcellin, Péter és Erazmus püspök vértanúk – Elsőpéntek

Nyári Kántorböjt – Péntek (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint)PÉNTEKI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell! A kántorböjt pontos böjti fegyelme:szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell,szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét […]

Tartsatok bűnbánatot

„Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgetett mennyeknek országa” (Máté 3,2). Kell, kell bánnunk a bűnt, kell penitenciát tartanunk. Ez az evangélium prológja. a) A bánat állandó; kíséri az embert, mint az árnyék; pedig el akarták oszlatni; ki akarták a vallást vetkőztetni hagyományos bánatosságából, föl akarták deríteni a szent homályt s a bánat helyébe örök derűt teremteni az „úr”-embernek, de hiába; a szem, […]

Igazmondás

Isten megadta nekünk a képességet, hogy gondolatainkat kifejezzük és másokkal közöljük. Ha úgy beszélünk és akként viselkedünk, ahogy szívünkben érezzük, igazmondók vagyunk. Az igazmondás igen nagy jó. Isten maga végtelenül igazmondó. Az igazmondás megnemesít minket bensőnkben és bizalmat és biztonságot kelt az emberek között. Isten ezért kívánja, hogy igazmondók legyünk. Az igazmondás ellen az vétkezik, aki hazudik, vagyis aki tudva […]

Június 1. Csütörtök, Pünkösd nyolcadában

ELSŐ CSÜTÖRTÖK – AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPE Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Engedd urunk, hogy ezen a SZENT ÓRÁN, sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Amen. Jézusunk, köszönjük, hogy ma is körülvehetünk Téged, letérdelhetünk […]

A puszta embere

„János öltözete pedig teveszőrből vala és bőröve ágyékai körül; eledele pedig sáska és erdei méz vala” (Máté 3,4). a) Megjelenik a puszta embere. Csend van a lelkében s elmerülés. Hallgatott sokáig, most beszél. A hallgatás a szépen kijegecesedett lelkeknek anyaoldata. Hacsak egy-két napig fékezzük nyelvünket, mennyivel világosabban állnak előttünk hitünk, eszményeink s kötelességeink. A beszéd nemcsak a gondolatok eltakarására, hanem […]

Mások tulajdona

Midőn Tóbiás megvakult, felesége, Anna, szövőmunkára járt, így keresve kenyeret. Egy napon bérén fölül ajándékba kapott még egy kecskegödölyét is, amelyet hazavitt. Amikor Tóbiás a kecskét mekegni hallotta, ezt mondotta: „Vigyázzatok! Ha tán lopott jószág, adjátok vissza gazdájának, mert nem szabad nekünk lopott jószágot ennünk.” (lásd: Tób 2,10-23) Minden embernek joga van arra, hogy tulajdonát mások tiszteletben tartsák. Isten azt […]

Május 31. Szerda, Nyári kántorböjt – Mária, Minden Kegyelmek Közvetítője

Nyári Kántorböjt – Szerda (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint) SZERDAI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell! A kántorböjt pontos böjti fegyelme:szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell, szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni […]

Az Úr igéje Jánoshoz

„Tiberius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében… lőn az Úr igéje Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában” (Luk. 3,1). a) Keresztelő sz. János az Úr útjainak előkészítője. „Az Úr színe előtt jársz majd” (Luk. 1,76). „Angelus faciei”; világít az embereknek, hogy eltaláljanak az Úr útjaira. Ő maga kóválygó lángja az Isten megközelíthetlen tüzének; melegét érezzük beszédeiben, tetteiben és egyéniségében. Ilyen útkészítők kellenek. – […]