A Pünkösd szelleme

A Pünkösd szelleme szemben a Karácsony s a Húsvét szellemével: a) Az első Karácsonykor künt Betlehemben nem volt ünnep, hanem inkább vásár; nagy sokadalom hömpölygött az utcákon, és Őt, ki már köztük járt, nem vették észre. Azután beállt az éj, s lett nagy, mély, éjjeli csend; nem várta őt senki. Ellenben a Pünkösd ünnep, nagy nap, a törvény ünnepe, ünnepélyes, […]

Gondoskodás lelki üdvösségünkről

Örök üdvösségünk fontosabb a világ minden javánál. Krisztus mondja: „Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát.” (Mt 6,33). Mindannak, amit a földön teszünk, örök üdvösségünket kell szolgálnia: gondolatainknak, törekvéseinknek, imádságunknak és munkánknak, az evésnek és ívásnak, a játéknak és pihenésnek. Örök üdvösségünket nem szabad veszélyeztetnünk. Földi boldogulásunkkal nem szabad oly sokat törődnünk, hogy lelkünk üdvössége ennek kárát vallja. […]

Május 25. Csütörtök, Mennybemenetel nyolcada

Üdvözlégy, áldott légy Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség!Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene!Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e […]