Veszprém
Küzdelmünk a jezsuita templomért tovább folytatódik. Imádkozzon értünk, és friss információkért keresse fel Simon Gábor atya facebook oldalát.
Previous
Next

Küzdve Egyházért, Hazáért

Közösségünk évekkel ezelőtt katolikus férfiak testvériségeként kezdte meg működését, az értékeihez végsőkig hű, azért küzdeni is hajlandó, harcias kereszténység szellemében, valamint magyar hazánk lelki és szellemi megújulásának előmozdítás iránt elköteleződve. Időközben az Egyház és a társadalom válsága olyannyira elhatalmasodott, hogy papok és hívek egyaránt érezni, észlelni kezdték: nem elégedhetnek meg a középszerrel. Radikálisnak, egyúttal realistának kell lenni.

Radikálisnak, hiszen az egyházban elharapódzó modernizmusnak, valamint a nemzeti érzület elsorvasztásának sodrásában szilárd kiállásra van szükség. Őseink katolikus hitéből és hazaszeretetéből nem engedhetünk jottányit sem!

Realistának, hiszen a katolikusok között dívó hurráoptimizmus, alaptalan és hazug idealizmus veszélyeivel és bénító voltával úton-útfélen szembesülhetünk. Korunk tragikus állapotát, a sátán evilági tombolását komolyan véve megalkuvás nélkül állunk bele akár a kilátástalannak tűnő küzdelembe is.

Ennek megfelelően alakult át a Pro Hungaria Sacra Testvérület profilja: A Szent X. Piusz Testvérülethez társult tagként csatlakozó katolikus papok, valamint a velük szoros kapcsolatban álló hívek testvéri közösségévé vált, ahol mindenki a maga életállapotában, a saját körülményei között próbál igaz katolikus keresztényként és elkötelezett magyar hazafiként élni, küzdve Egyházáért, Hazájáért, családjáért, és nem utolsó sorban saját üdvösségéért: egy Szent Magyarországért.

Hírek

Interjú Östör Dániel atyával: A piuszos kápolna otthont ad a katolikus szellemnek egy hitében meggyöngült városban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk az Önök tevékenységéről. Elsőként engedjen meg egy személyes kérdést. Úgy tudom, hogy Dániel atya Székesfehérvár szülötte. Milyen élmények fűzik a városhoz? Valóban itt születtem, és büszke vagyok rá, hogy lényegében a város falain belül nőttem fel. „A templom és iskola” számomra itt van. A Bazilikában kezdtem ministrálni Horváth Imre

Az Immaculata – utolsó mentsvárunk

Miként azonban az esthajnalcsillag megelőzi a napot, úgy készíti elő Mária diadala Krisztus diadalát. A megváltás első ígérete ezért hangzik így: „ő széttiporja fejedet”. És az Egyház liturgiájában így fordul Máriához: „Te egyedül győzted le az összes eretnekséget az egész földön!” Fatimában Mária szájából halljuk e vigasztaló szavakat: „Végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik”, és Szent Maximilián meg van győződve, hogy „biztosan Isten akarata, hogy az Immaculata minden lelket meghódítson”.

TISZTÁZÓ JEGYZÉK A FSSPX STÁTUSZÁRÓL ÉS MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TISZTÁZÓ JEGYZÉK A FSSPX STÁTUSZÁRÓL ÉS MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1.      A Pro Hungaria Sacra papjai egyöntetűen a FSSPX-től kapják a joghatóságot, mint társult papok, és a FSSPX megbízásából végzik tevékenységüket Magyarország egész területén. Ezen státuszukat a tartományfőnök az általános elöljáró megbízásából kiadott, személyre szóló dekrétumban erősítette meg a jogviszony kezdetekor. 2.      A Szentszék és a FSSPX mindmáig folyamatos tárgyalásokat folytatnak, hogy a közösség

Szentmisék Veszprémben minden vasárnap

“Annuntio vobis gaudium magnum/Nagy örömet hirdetek nektek!” Krisztusban szeretett Testvéreim! Közel 300 éve azzal a szándékkal kezdték el építeni a veszprémvölgyi jezsuita templomot, hogy az a rekatolizáció és a hit védelmének egyik bástyája lesz. Isten kegyelméből ennyi év után valóban elnyeri eredeti rendeltetését a templom, hiszen 2021. június 13-tól minden vasárnap 11.00 órakor hagyományhű szentmisét mutatunk be a templomban.

youtube

Egy lelkes, fiatalokból álló közösség keresett meg minket, hogy szeretnének hagyományhű szentmiséket a városban. Hosszas lelki felkészülés mellett a kápolna kialakítása után 2021. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén tartottuk az első szentmisét. 

Minden pénteken és vasárnap 17 és 19 órakor tartunk szentmiséket. Gyónásra minden mise előtt fél órával van lehetőség.

A sümegcsehi közösséget helybéli, bazsi, sümegprágai, sümegi, és távolabbról érkező hívek alkotják. A misézőhely a Kossuth utca 30. szám alatti házban található. Hetente több alkalommal vannak szentmisék, imaórák, közösségi programok.

Vasárnapi szentmisék időpontja 10.30 és 12.00

Minden hónap 13-án fatimai imaórát tartunk 17 órai kezdettel.

Címünk: Sümegcsehi, Kossuth utca 30.

2020. szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdtük el tevékenységünket Farkasgyepűn. A házat és a kápolnát egy mélyen hívő házaspár több mint húsz évvel ezelőtt kezdte el fáradságos munkával létrehozni azzal a szándékkal, hogy egyszer majd szüksége lesz rá a papoknak. A közösségbe tartozó hívek a Veszprém és Ajka vonzáskörzetéből érkeznek, akikkel nemrég Rózsafüzér Társulatot is alapítottunk. 

Vasárnapi szentmisék időpontja 11.00

Címünk: Farkasgyepű, Petőfi Sándor utca 7/a

Nagygörbőn az Önkormányzat jóvoltából a Tolnay-kúria épületében folynak a szentmisék heti rendszerességgel vasárnaponként. A helyi lakosok és döbröcei hívek alkotják a családias közösséget.

Vasárnapi szentmisék időpontja 9.00

Címünk: Naggyörbő, Tolnay Kúria, Patak utca 1.

A kehidai szőlőhegyben 2009-ben modern, de mégis hagyományos formavilágban épült templomot szenteltek fel Szent László király tiszteletére. Kerékgyártó László, a templom építtetője önzetlenségének köszönhetően 2021 februárjától ez a szentegyház ad otthont a közösségünk Keszthelyen és környékén élő tagjaival együtt ünnepelt szentmiséknek. A tavaszi idő beköszöntével pedig zarándoklatok, lelkigyakorlatok kerülnek megszervezésre ezen a nyugodt, meghitt, természetközeli, megszentelt helyen.

Vasárnapi szentmisék időpontja 17.00

Címünk: Kehidakustány, Szőlőhegy, Szent László kápolna

Tiszta forrásból

Interjú Östör Dániel atyával: A piuszos kápolna otthont ad a katolikus szellemnek egy hitében meggyöngült városban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk az Önök tevékenységéről. Elsőként engedjen meg egy személyes kérdést. Úgy tudom, hogy Dániel atya Székesfehérvár szülötte. Milyen élmények fűzik a városhoz? Valóban itt születtem, és büszke vagyok rá, hogy lényegében a város falain belül nőttem fel. „A templom és iskola” számomra itt van. A Bazilikában kezdtem ministrálni Horváth Imre

Az Immaculata – utolsó mentsvárunk

Miként azonban az esthajnalcsillag megelőzi a napot, úgy készíti elő Mária diadala Krisztus diadalát. A megváltás első ígérete ezért hangzik így: „ő széttiporja fejedet”. És az Egyház liturgiájában így fordul Máriához: „Te egyedül győzted le az összes eretnekséget az egész földön!” Fatimában Mária szájából halljuk e vigasztaló szavakat: „Végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik”, és Szent Maximilián meg van győződve, hogy „biztosan Isten akarata, hogy az Immaculata minden lelket meghódítson”.

TISZTÁZÓ JEGYZÉK A FSSPX STÁTUSZÁRÓL ÉS MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TISZTÁZÓ JEGYZÉK A FSSPX STÁTUSZÁRÓL ÉS MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1.      A Pro Hungaria Sacra papjai egyöntetűen a FSSPX-től kapják a joghatóságot, mint társult papok, és a FSSPX megbízásából végzik tevékenységüket Magyarország egész területén. Ezen státuszukat a tartományfőnök az általános elöljáró megbízásából kiadott, személyre szóló dekrétumban erősítette meg a jogviszony kezdetekor. 2.      A Szentszék és a FSSPX mindmáig folyamatos tárgyalásokat folytatnak, hogy a közösség

„Jaj annak, aki által a botrányok keletkeznek!” (Lk 17,1)

„Botrány, szakadás, lázadás, engedetlenség.” Rögtön a sátán jut mindenkinek eszébe, aki „minden szakadás és botrány atyja.” Azt jelenti tehát az Evangélium szava, hogy aki körül botrányok alakulnak ki, az szükségszerűen a sátán szekerét húzza?

A nagyböjt

A böjtben követjük az Úr és a szentek példáját. A böjt továbbá az Egyház és parancsa iránti alázatos tisztelet gyakorlása. A böjtben ezen kívül a bűnből való feltámadást is megünnepeljük, mert a böjt a leghatásosabb vezeklés és elégtétel bűneinkért. «Böjt nélkül hiúság és értéktelen a bánat.» (Szent Basilius) «Böjtöléssel könnyebben távol tudjuk tartani magunkat a bűntől», és «Sanyargatom a testemet és a lélek szolgálatába állítom.» (Szent Pál) «A böjtölés tisztítja a szívet, megvilágítja az értelmet, erősíti az akaratot, gyöngíti az érzékiséget, megfékezi a vágyakat, a szenvedélyek fáklyáit eloltja és meggyújtja a tisztaság világosságát» – mondja Szent Ágoston.

„Ami Luther Mártonnak nem sikerült, azt mi végbe vittük.”

Nem feledhetjük el soha, hogy mekkora szükségünk van a hamisítatlan katolikus liturgiára: nem élhetünk ebben a hullámzó világban anélkül, hogy az Örökkévalóság állandóságában meg ne merítkeznénk időről-időre. Buzgón és állhatatos imádságban kell kérnünk, hogy az apostoli hit újra tisztán ragyogjon fel templomainkban és liturgiáinkon. Krisztus Urunk bátorít minket: „Kérjetek és adatik nektek.” (vö. Mt 7,7)

Mindent megújítani Krisztusban

Feltesszük neki a kérdést: „Hová tartasz?” Az ismerősünk pedig megvonja a vállát, és csak annyit mond: „Fogalmam sincs.” Mi tovább kérdezünk: „De hát honnét indultál?” A válasz ugyanaz: „Fogalma sincs.” Bárki közülünk egy ilyen helyzetbe kerülve azonnal úgy érezné, hogy a buszon lévő kedves ismerőst a következő megállónál azonnal le kell szállítani, hiszen aki nem tudja, hogy honnét indult és hová tart, súlyos mentális zavarral küzd, és csakhamar ön- és közveszélyessé válhat. A magát műveltnek nevező Európa ebben a szindrómában szenved.

Kitörés lelkünk börtönéből

Ott volt a megalkuvás hazug, önző – tehát irracionális – alternatívája: „Mi lesz akkor velem?” És ott volt a másik – és az egyetlen – igaz, racionális lehetőség: „Mit ér a papságom, ha hazugságban kell tovább élnem? Mit ér a hívekkel maradnom, ha tévhitet tanítok közöttük, mérgezett ételt adok a szájukba?”

Csatlakozzon hozzánk!

A katolikus hit védelméért, a katolikus papságért, a katolikus tradíció magyar missziójának fejlődéséért és sikeréért, és a katolikus Magyarországért ajánljuk fel a napi tized rózsafüzért és az imát.

Kalendárium

Regina caeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Április 21. Szent József oltalma

Isten, te szavakkal ki nem fejezhető gondoskodással Szent Józsefet szentséges szülőd jegyesévé választani kegyes voltál, add meg nekünk, kérünk, hogy akit pártfogónként tisztelünk a földön, az közbenjárónk lehessen a mennyben.

Április 14. Szent Jusztin vértanú

Mende-mondákat beszélnek nekem az istentelenek, de nem olyanok azok, mint a te törvényed: én pedig bizonyságaidról királyok előtt beszélek és nem szégyenülök meg.

Húsvét nagy nyolcada

Húsvéti időHúsvét ünnepét követő időt a liturgiában Tempus paschale-nak vagy húsvéti időnek nevezzük. Az istentisztelet külső formáiban megnyilatkozó szent öröm által a többi évszaktól megkülönböztetjük, és mint ilyen örvendetes idő a pünkösdi hét szombatjáig tart. E mise után azt mondja a misekönyv rubrikája: Exspirat tempus paschale. Ez is egy ok, hogy ne beszéljünk külön pünkösdi ünnepkörről, mert a misekönyv tanúsága

Április 11. Fehérvasárnap

Mint a most született kisdedek, alleluja, hamisítatlan szellemi tej után vágyódjatok, alleluja, alleluja, alleluja!

Március 27. Damaszkuszi Szent János

Szent János eleinte szaracén állami tisztviselő volt, majd belépett Szent Szabas laurájának szerzetesei közé és pap lett. A képrombolók ellen harcolt az Egyház igazáért. Ebben a küzdelemben levágták a jobb karját, de egy csoda által visszakapta. Erre vonatkozik a szentmise sok utalása. Meghalt 756-ban. Tanuljuk meg tőle a szentképek és ereklyék helyes és buzgó tiszteletét.

Március 26. Hétfájdalmú Szűz Mária

Isten, kinek szenvedésekor Simeon jövendölése szerint a dicsőséges Szűzanyának, Máriának édes lelkét a fájdalom tőre átjárta, add kegyelmesen, hogy akik átszúrt szívének szenvedéséről tiszteletteljesen megemlékezünk, mindazon szenteknek, kik a kereszt mellett hűségesen kitartottak, dicsőséges érdemei s imái által, kínszenvedésednek boldog eredményét elnyerjük.

Március 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Isten, ki azt akartad, hogy Igéd az angyal üzenetére a boldogságos szűz Máriának méhében testet vegyen magára; add meg alázatos könyörgésünkre, hogy akik hisszük, hogy Mária valóban Isten szülője, az ő közbenjárására nálad segítségre találjunk.

Március 24. Szent Gábor arkangyal ünnepe

Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről és irgalmadról, hisz azok megvannak, öröktől: sohse uralkodjanak rajtunk ellenségeink: szabadíts meg minket Izrael Istene, minden szorongatásunkból.

Megtérés

Ne halogasd a megtérést napról napra! Isten megígérte, hogy amely napon hozzá fordulsz elfelejti bűneidet, de nem ígérte meg neked, hogy holnap is élni fogsz.  (Szent Ágoston)