„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”

a) A szentmise annyi, mint bemutatni a szerető, megalázódott, Istent engesztelő Krisztust. A szentírás és liturgia testet és vért emleget. Itt van az én megtört testem… itt van az én kiöntött vérem. Gibbons „rettenetes titoknak” hívja s nem hiheti; mi is megrendülünk, de a valóságnak, az erős hitnek alapjain; megrendülve hiszünk. Hisszük, hogy az Úr úgy szeretett, hogy halálba ment, […]

Urak és szolgák

Midőn a nemzetek nagy apostola azt hangoztatja: „Nagy áron vétettetek meg, ne legyetek az emberek rabszolgái” (1Kor 7,23), voltaképpen az egyenlőség, testvériség s szabadság magasztos krisztusi elvét hirdeti, amelyet később a francia forradalom igazi értelméből annyira kiforgatott. A rabszolgarendszer, amely az emberiség nagy részét nemcsak istenadta szabadságától, hanem személyiségétől is megfosztotta, Istennek hála! megszűnt. Az Egyház szüntette meg nem a […]

Április 4. – Csütörtök

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ Zálogát adtad, ó Jézus, Örök szeretetednek Rendelvén e nagy Szentséget És adván tieidnek. Hogy teveled egyesüljünk S téged viszont szeressünk, Örök hála és imádás Légyen azért nevednek. Irgalmadban nem vizsgáltad A mi gyarlóságunkat És ellened elkövetett Sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, Azért értünk meghaltál, Eltörölvén a keresztfán Régi adósságunkat. S hogy halálod szent emlékét Mindennap megülhessük, Hagytad […]

Április 4.Csütörtök, Húsvét nyolcadában, Szent Izidor püspök, hitvalló és egyháztanító

Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot. Szent Izidor püspök, hitvallóés egyháztanító “Erősítsétek szíveteket Krisztus szeretetében, és ne ejtsen meg azok csábítása, kik bejárták a szárazföldet és a […]