Április 4. – Csütörtök

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ

Zálogát adtad, ó Jézus, Örök szeretetednek

Rendelvén e nagy Szentséget És adván tieidnek.

Hogy teveled egyesüljünk S téged viszont szeressünk,

Örök hála és imádás Légyen azért nevednek.

Irgalmadban nem vizsgáltad A mi gyarlóságunkat

És ellened elkövetett Sok hálátlanságunkat.

Megmenteni így akartál, Azért értünk meghaltál,

Eltörölvén a keresztfán Régi adósságunkat.

S hogy halálod szent emlékét Mindennap megülhessük,

Hagytad ezt a nagy Szentséget, Hogy magunkhoz

vehessük. Csodálatos kincset adtál, És közöttünk maradtál.

Véghetetlen jóságodért Add, hogy mindig szeressünk.

Így magadhoz édesgettél, Kegyes Jézus, bennünket.

Add, hogy tőled semmi többé El ne vonja szívünket.

E Szentségben légy oltalmunk, Érted éljünk és haljunk.

Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, E szent feltételünket.

Ámen!

Aranyszájú Szent János imája

Hiszem Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az első én vagyok.

A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Istennek Fia: mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama gonosztevő, megvallak téged: emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba! Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a te országodba!

Ne váljék Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem testem és lelkem meggyógyulására.

Hiszem Uram, és vallom, hogy ez, amiben részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested, s a te valóságos, elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim bocsánatára és az örök életre. Ámen.