A Lélek első hatásai

a) „Amint pedig e szózat lőn, sokaság gyülekezék egybe… Álmélkodának pedig mindnyájan és csodálkozának egymás között. Ekkor előállván Péter a tizeneggyel, fölemelé szavát és szóla nekik…” (Ap.Cs. 2,6,12-14). A Szentlélek beszédre is s figyelemre is indít; arra, hogy adjunk, s arra is, hogy vegyünk. Indít arra, hogy mások lelkes gondolatait szívesen fogadjuk és azokat hasznunkra fordítsuk. Mások buzdításából és prédikálásából […]

Szellemi hajlamaink és képességeink

A testi erőnél magasabb rendűek szellemi hajlamaink és képességeink, mindenekelőtt az értelem, az akarat, az emlékezés és az érzelem. Ezek Istennek rendkívül becses ajándékai; ezek emelik az embert a föld minden teremtménye fölé. A szellemi hajlamokért és képességekért Istennek hálával tartozunk, azokat fejlesztenünk és helyesen használnunk kell. Ezért kell lelkiismeretesen felkészülnünk életünk feladataira. Szívünket ki kell tárnunk minden igaznak, jónak […]

Május 23. Kedd, Mennybemenetel nyolcadában

Istennek szent angyalai! Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!Emberi gyöngeségemben állok előttetek, remélve és vágyakozva.Elétek járulok a mai napon, áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel és hatalmatokkal!Védjetek meg engem, Istennek hazafelé tartó gyermekét!Tartsatok meg az igazság útján, és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!Amen.(Angol imádság) Angyalok seregének nagy fejedelme! Az egész mennyet beragyogja erejével a te […]