Május 23. Kedd, Mennybemenetel nyolcadában

Istennek szent angyalai!

Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok előttetek, remélve és vágyakozva.
Elétek járulok a mai napon, áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel és hatalmatokkal!
Védjetek meg engem, Istennek hazafelé tartó gyermekét!
Tartsatok meg az igazság útján, és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!
Amen.
(Angol imádság)

Angyalok seregének nagy fejedelme!

Az egész mennyet beragyogja erejével a te neved:
ki olyan, mint az Isten?
A te feladatod, hogy legyőzd a Sátánt és a pokolra vesd.
Vezess minket!
A te segítségeddel szeretnénk Istent szolgálni és ellenállni a sötétség fiainak,
kik homályba borítják a Földet.

Dicsőséges Szent Mihály!
Általad áldjuk a seregek Urát, a menny Királynőjét és az égi lelkeket,
akik az angyalokkal együtt Isten Szent Arcát szemlélik.
Oltalmazz minket!
(Lengyel imádság)

  1. Szent Mihály angyalt, békességnek őrét – küldd el a mennyből néped oltalmára, – fordítsa jóra erős karja által – minden ügyünket.
  2. Gábriel angyal, erősséges hírnök – űzze el tőlünk ősi ellenségünk, – jöjjön e házba, látogasson minket – szent templomodban.
  3. Rafael angyal, üdvösséges orvos – jöjjön el hozzánk, hadd gyógyítsa lelkünk, – óvja a gyengét, irányítson minket – vándorutunkon.
  4. Légy velünk, kérünk. Asszonyunk, Szűz Mária, – s angyali rendek dicső sokasága, – mellettünk álljon szentek társasága – és pártfogása.
  5. Add meg ezt nékünk, felséges Úristen, – három személyben egylényegű Isten, – Téged a mennyben nagy tisztesség illet, – s minden dicsőség. Amen.
    (É.E. 259.)