Mások tulajdona

Midőn Tóbiás megvakult, felesége, Anna, szövőmunkára járt, így keresve kenyeret. Egy napon bérén fölül ajándékba kapott még egy kecskegödölyét is, amelyet hazavitt. Amikor Tóbiás a kecskét mekegni hallotta, ezt mondotta: „Vigyázzatok! Ha tán lopott jószág, adjátok vissza gazdájának, mert nem szabad nekünk lopott jószágot ennünk.” (lásd: Tób 2,10-23)


Minden embernek joga van arra, hogy tulajdonát mások tiszteletben tartsák. Isten azt akarja, hogy tiszteletben tartsuk mások tulajdonát. Aki mások tulajdonát kezeli, letétben tartja vagy használja, úgy kell ügyelnie rá, mint a sajátjáéra. Arra is gondosan ügyelnünk kell, ami a közösségé. A kölcsönkapott dolgokat idejében vissza kell adnunk. Az adósságokat pontosan kell visszafizetni. Aki talál valamit, keresnie kell a tulajdonost, hogy visszaadja neki.

Mások tulajdona ellen vétkezik, aki idegen jószágot jogtalanul eltulajdonít, például, aki csen, lop, sikkaszt vagy rabol. Nem sokkal jobb a tolvajnál az sem, aki rosszakaratból a talált vagy kölcsönkért holmit nem adja vissza, adósságát nem fizeti meg vagy visszatartja a megszolgált munkabért. Aki lopott jószágot elfogad, vásárol vagy tudva rejteget, az orgazda. Az orgazda és a tolvaj egy húron pendül. A tolvajhoz hasonló az is, aki másokat becsap, például hamis mértékkel, hamis mérleggel, hamis pénzzel, rossz munkával vagy silány áruval, aki többet számít fel munkájáért vagy szállítmányáért, mint ami megilletné, aki zsarol, vagyis embertársa szorult helyzetéből hasznot akar húzni. Az is vétkezik mások tulajdona ellen, aki idegen jószágot saját hibájából megrongál vagy veszni enged.

A tulajdon elleni bűnök a szívben kezdődnek. Aki azt kívánja, hogy mások tulajdonát jogtalanul eltulajdonítsa, vétkezik a tizedik parancs ellen. „Felebarátodtól semmit ne kívánj, ami az övé!” Aki idegen jószágot jogtalanul birtokol, azt vissza kell adnia a jogos tulajdonosnak vagy örököseinek. Ha nem tudja megállapítani, hogy ki a tulajdonos, akkor az idegen javakat jótékony célra kell fordítania. Aki mások tulajdonában a maga hibájából kárt tett, a kárt erejéhez mérten jóvá kell tennie.