Szükséges-e érezni a kegyelmet?

Erre azt mondja talán valaki: „De én nem érzem ezt az erőt”. – Nem is szükséges érezni. Maga Krisztus Urunk mondotta, hogy a lelkeken való uralma nem esik érzéki tapasztalás alá. A természetfeletti élet nem érzelgősségen alapul. Ha Isten az érzéki lelkitehetségekkel is érezhetővé teszi szolgálatának édességét, hálával tartozunk érte, de csak lépcsőnek használjuk ezt az alacsonyabbrendű ajándékot, hogy magasabbra […]

Jézus Krisztus megkönyörült az embereken

Midőn Jézus átment Jerikón, meglátta Zakeust, a vámosok főnökét, egy útszéli fügefán ülni. Odaszólt neki: „Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Zakeus nyomban leszállt és boldogan fogadta őt. Ekkor az emberek zúgolódni kezdtek, mondván: „Egy bűnösnél szállt meg!” Jézus azonban ezt mondotta: „Az Ember Fia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett.” (Lk 19,1-10) Jézus […]

Február 20. Hétfő, Köznap – Spanyol Szent Paula szűz

„Isteni jegyesem, ne engedd, hogy szüzességem csorbát szenvedjen ; inkább torzítsd el külsőmet, mely másokat bűnre ingerel”. A legenda «Szakállas Paula» néven ismeri, és ennek a különös névnek ezt a megszívlelni való magyarázatát adja: Paula jóllehet szegény földmíves szülők gyermeke volt, szépségével és szemérmességével föltűnést keltett. Egy módos ifjú kerülgette ; s mikor nem ért célt, vadásznak öltözve a juhokat […]