Február 20. Hétfő, Köznap – Spanyol Szent Paula szűz

„Isteni jegyesem, ne engedd, hogy szüzességem csorbát szenvedjen ; inkább torzítsd el külsőmet, mely másokat bűnre ingerel”.

A legenda «Szakállas Paula» néven ismeri, és ennek a különös névnek ezt a megszívlelni való magyarázatát adja: Paula jóllehet szegény földmíves szülők gyermeke volt, szépségével és szemérmességével föltűnést keltett. Egy módos ifjú kerülgette ; s mikor nem ért célt, vadásznak öltözve a juhokat őrző leányzót a mezőn iparkodott megközelíteni. Az azonban fölismerte és futásnak eredt. Mikor már-már elhagyta ereje, Szent Lőrincnek egy kápolnájába ért, itt átölelte a feszületet és imádkozott:
„Isteni jegyesem, ne engedd, hogy szüzességem csorbát szenvedjen ; inkább torzítsd el külsőmet, mely másokat bűnre ingerel”.

Nemsokára betoppan az ifjú és egyenest a leánynak rohan, de nyomban visszahőköl : az azelőtt gyönyörű leányarcot rút szakáll födte. Paula ezután zavartalanul élhetett Istennek tetsző remeteéletet. A 4. században hunyt el.

Bingeni Szent Hildegard: Himnusz a Szentlélekről

Ó Isten lelkének tüze, minden
teremtmény életének élete,
szent vagy, ki a formákat élteted!

Szent, ki írral kened a törések veszélyét
s gyógyítva dörzsölöd a bűzös sebeket!

Szentséged szellője, szelelője,
szeretet tüzelője!
Ó zamat a mellekben, édes íz!
ki szíveinkbe átitatódsz az erények jóillatával.

Ó tiszta forrás, akiben példálózható, hogy Isten
maga köré gyűjti az idegent
s megkeresi az elveszettet.

Ó élet páncéla!
Ó egység záloga minden tagok között!
Ó tisztesség öve, áldj meg
és tégy boldoggá!

Erős pálya, lelki út,
ki áthatoltál mindenen
a magasságban,
a földi világban,
s minden mélység szurdokában:
mindenkit összekötsz és egybehajtsz.

általad felleg árad, levegő
röpül, átivódik a kő,
vizek folyókat öntenek
és zöld pompát izzad a barna föld.

S te neveled a doktorok erényét,
akiket életükben a bölcsesség ihlete vidámít.

Dicsőség hát neked,
ki dicsőség hangja
s élet öröme vagy;
remény és erős becsület,
s fényességgel fizetsz!

(Babits Mihály fordítása)