Jézus Krisztus megkönyörült az embereken

Midőn Jézus átment Jerikón, meglátta Zakeust, a vámosok főnökét, egy útszéli fügefán ülni. Odaszólt neki: „Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Zakeus nyomban leszállt és boldogan fogadta őt. Ekkor az emberek zúgolódni kezdtek, mondván: „Egy bűnösnél szállt meg!” Jézus azonban ezt mondotta: „Az Ember Fia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett.” (Lk 19,1-10)


Jézus szeretettel könyörült meg az embereken. Ezt mondotta: „Szánom a népet.” (Mt 15,22) Nem önmagára gondolt, hanem azokra, akiket rábízott az Atya. Jézus mondotta: „Az Ember Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.” (Mk 10,45) Nagy szeretettel könyörült azokon, akiket semmibe vett a világ, vagy akik szükséget láttak. Magához engedte a gyermekeket, gyógyította a betegeket, táplálta az éhezőket és hirdette az Evangéliumot a szegényeknek. Ezt mondotta: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28)

Jézus különös szeretettel törődött a bűnösökkel. Utánuk ment, mint a pásztor az elveszett bárány után, intette őket, hogy térjenek vissza és megbocsátotta bűnüket. Még azt is szeretetből tette, ha ítélettel fenyegette őket. Sírt a megátalkodott Jeruzsálem felett. Szeretetből még az életét is odaadta a bűnösökért.

Az Egyház életéből: Az Egyház tiszteli Jézus Szentséges Szívét. Az Egyház látja Jézus szeretetét Atyja és az emberek iránt, és arra szólít minket, hogy vegyünk részt a bűnökért való engesztelésben. Pünkösd utáni harmadik pénteken ünnepli Jézus Szentséges Szívének ünnepét. Ezenkívül minden hónap első péntekét Jézus Szívének szenteli (Jézus Szíve-péntek).