December 31. Lelki karácsony

Előgyakorlatok 1. Elképzelem az isteni Kisdedet, amint különféle változatban a szentostya színe alatt, az égben, testvérem személyében jelenik meg nekem, s amint kegyelmével, jelenlétével lakást vesz szívemben. 2. Kérem a kegyelmet, „hogy a hit által Krisztus lakjék szívemben, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva legyek, és beteljek az Istennek egész teljességével”. (Vö. Ef 3,17-19) I. Négyféle lelki karácsony Ahányféle a […]

Mikor kell a kisdedeket megkeresztelni?

Az új törvénykönyv előírja, hogy az újszülötteket mielőbb meg kell keresztelni s a plébánosoknak meghagyja, hogy a szülőket erre a súlyos kötelezettségükre minél gyakrabban s komolyabban figyelmeztessék. (770. k.) Következésképpen a szülők könnyen halálosan vétkezhetnek, ha gyermekük keresztségét hetekig halogatják, főleg, ha a gyermek élete gyengesége folytán veszélyben forog. Mindenesetre legjobb az újszülöttet még aznap vagy a rákövetkező napon keresztkúthoz […]

Január 2. – Kedd

Ima az őrangyalhoz Őrző Angyalom, kit Isten rendelt oltalmazómul, köszönöm, hogy mindig és most is velem vagy. Add, hogy minden időben és helyzetben tudatosíthassam segítő jelenlétedet, és belőle erőt meríthessek. Őrizzed lépteimet, védelmezd testemet és lelkemet, hogy szívemmel és elmémmel, imáimmal és cselekedeteimmel szüntelenül részt vehessek Isten művének kiteljesedésében. Küldetésem végeztével pedig segíts a jóságos, szerető és irgalmas Isten színe […]

Január 2. Kedd, Jézus Szentséges neve

„Jézus Krisztus az Úr!” Jézus szent neve az egyetlen név, melyben üdvözülhetünk. Jézus nevére épül a keleti egyház Jézus-imája: „Uram Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” Jézus nevének tiszteletét Sienai Szent Bernardin és tanítványai terjesztették, köztük Kapisztránói Szent János is. Jézus neve: „Jehosua”, (röv.: „Jesua”) jelentése: Jahve a segítség, Jahve a Szabadító. Jézus szent neve az a név, […]