Január 2. – Kedd

Ima az őrangyalhoz

Őrző Angyalom, kit Isten rendelt oltalmazómul, köszönöm, hogy mindig és most is velem vagy. Add, hogy minden időben és helyzetben tudatosíthassam segítő jelenlétedet, és belőle erőt meríthessek.

Őrizzed lépteimet, védelmezd testemet és lelkemet, hogy szívemmel és elmémmel, imáimmal és cselekedeteimmel szüntelenül részt vehessek Isten művének kiteljesedésében.

Küldetésem végeztével pedig segíts a jóságos, szerető és irgalmas Isten színe elé állnom, és országába jutnom. Ámen.

Ima Szent Antalhoz

Te, aki a hitnek oly hatalmas bajnoka és apostola voltál, könyörögj érettünk Jézus Krisztusnál, hogy szent hitünkben mindig jobban megerősödjünk, egyedül a jó Istenben reméljünk. Őt a földön mindennél jobban szeressük, és hitünk szerint éljünk. Ámen