A kemény bíró és az állhatatosan könyörgő özvegyasszony

a) „Monda pedig példabeszédet is nekik arról, hogy szükség mindenkor imádkozni és meg nem szűnni, így szólván: Vala egy bíró bizonyos városban, ki Istent nem félt, embert nem becsült. Vala pedig egy özvegyasszony is azon városban és hozzájöve, mondván: Tégy nekem igazságot ellenségem ellen. És nem akart sokáig. De azután mondá magában: Noha Istent nem félem, az embert sem becsülöm, […]

A kiváltságos végrendelet alakja

Az ún. kiváltságos végrendeleteknél, amelyeket ti. járvány, háború alkalmával vagy a nyílt tengeren szerkesztenek, az érvényességhez megkívánt alakiságok sokkal egyszerűbbek. A holograph kiváltságos írásbeli végrendelet tanúk alkalmazása nélkül, az allograph, valamint a kiváltságos szóbeli végrendelet két tanú jelenlétében tehető; elég, ha közülök csak egy is írni-olvasni tudó. Az azonban minden esetben szükséges, hogy a tanúk 14-ik életévüket betöltötték légyen. Ragályos […]

November 29. Szerda, Szent András apostol vigíliája – Szent Szaturniusz vértanú ≠

„Jöjjetek utánam, én emberhalásszá teszlek titeket!” „Adj nekünk igaz embert, férfiút…” – olvasható Szent András miséjében e beszédes sor, hiszen András személyében olyan igaz embert, vértanút kapott a keresztény világ, akiről a Legenda aurea is azt írja, hogy: „Ékes volt az életében, válaszadó a bölcs tanításban, férfias a szenvedésben és anthroposz – azaz felfelé emelkedő, a Teremtőjéhez egyenesedő – a […]