A kiváltságos végrendelet alakja

Az ún. kiváltságos végrendeleteknél, amelyeket ti. járvány, háború alkalmával vagy a nyílt tengeren szerkesztenek, az érvényességhez megkívánt alakiságok sokkal egyszerűbbek. A holograph kiváltságos írásbeli végrendelet tanúk alkalmazása nélkül, az allograph, valamint a kiváltságos szóbeli végrendelet két tanú jelenlétében tehető; elég, ha közülök csak egy is írni-olvasni tudó. Az azonban minden esetben szükséges, hogy a tanúk 14-ik életévüket betöltötték légyen.

Ragályos betegség esetén a tanúknak nem kell szükségképpen együttesen jelen lenniök.