A nagyvacsorát szerző ember

a) „Egy ember nagy vacsorát szerze és sokat meghíva. És elküldé szolgáját a vacsora idején, megmondani a hivatalosoknak, hogy jöjjenek, mert már minden el van készítve” (Luk. 14,16). Istennek személyes viszonya van az emberhez s viszont az embernek Istenhez. Mi nemcsak szervek, izmok s erők összetételei, hanem egyéniségek is vagyunk, s Isten nemcsak a lét s az erők forrása, hanem […]

A rosszhiszemű birtokos

Rosszhiszemű az a birtokos, aki tudatosan s bűnös szándékkal szerzi meg vagy tartja magánál az idegen jószágot. Vétke folytán kötelezettsége sokkal messzebbre terjedő, mint a jóhiszemű birtokosé. Nevezetesen: a) Vissza kell adnia az idegen jószágot. Ha az elpusztult, akkor az egyenértékét kell visszatérítenie, kivéve azt az esetet, ha a dolog a gazdájánál ugyanazon okból (pl. az egész községet elpusztító tűzvész […]

November 13. Hétfő, Kosztka Szent Szaniszló – Magyar szentek és boldogok ünnepe – Engesztelő nap

„A szent gyermek” Rostków a lengyel Mazóviában fekszik a plocki egyházmegye területén. Ebben a kis faluban született Szaniszló 1550 október 28-án. Atyai ágon a stembergi Kosztkák főúri családjából származott. Anyja pedig az ősi Odravonzsoknak (Odrovarius) volt a sarja. Ez a nemzetség nem egy vezető egyéniséggel gazdagította Lengyelországot s több boldog mellett egy szenttel, Jácinttal (aug. 17), ajándékozta meg az Egyházat. […]