A rosszhiszemű birtokos

Rosszhiszemű az a birtokos, aki tudatosan s bűnös szándékkal szerzi meg vagy tartja magánál az idegen jószágot. Vétke folytán kötelezettsége sokkal messzebbre terjedő, mint a jóhiszemű birtokosé. Nevezetesen:

a) Vissza kell adnia az idegen jószágot. Ha az elpusztult, akkor az egyenértékét kell visszatérítenie, kivéve azt az esetet, ha a dolog a gazdájánál ugyanazon okból (pl. az egész községet elpusztító tűzvész folytán) vagy ha nem is azonos okból, de egyidejűleg elpusztult volna.

b) A tulajdonos javára le kell mondani a dologból eredő összes gyümölcsről s haszonról.

c) Meg kell térítenie az összes kárt, melyet a tulajdonos szenvedett; a kimaradt hasznot és a felmerült károsodást, amennyiben ez némiképp is előrelátható volt.

d) Mindazonáltal a dolog fenntartására fordított hasznos és szükséges kiadásokat a rosszhiszemű birtokos is levonhatja.

e) A rosszhiszemű birtokos is megteheti, hogy a dolgot a tolvajnak, akitől vette, visszaadja, hogy pénzét visszakapja, mielőtt még a tulajdonos megjelenik s dolgát visszaköveteli.