Keresztelő Szent János Jézushoz küldi tanítványait

„János pedig mikor meghallotta a fogságban Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt tanítványai közül, mondá neki: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várunk?” (Máté 11,2,3). a) Szent János Jézushoz küldi tanítványait, hogy higgyenek benne s ne idegenkedjenek tőle. Maga számára nem kér szabadulást. Krisztust szolgálja láncaiban s az Isten országának terhét viseli lelkén, meggyőződésteljesen iparkodik végére jutni feladatának. Tegye meg mindenki az […]

Imádság a katolikus hit diadaláért

Mindenható és örökkévaló Isten, Atya és Fiú és Szentlélek, térdre borulunk Fölséged előtt, és lelkünk mélyéből köszönetet mondunk Neked a katolikus hit felbecsülhetetlen ajándékáért, amelyet Jézus Krisztus, a Valóságos Isten és Valóságos Ember által kinyilatkoztattál nekünk. Ezt az isteni világosságot a szent keresztségben kaptuk, és megígértük Neked, hogy ezt a hitet halálunkig sértetlenül megtartjuk. Növeld bennünk a katolikus hit ajándékát. […]

Kivételek a házasság felbonthatatlanságára

A keresztényeknek a hitvesi jog gyakorlata által bevégzett (elhált) házasságát semmiféle emberi hatalom és semmiféle okból fel nem bonthatja. Csak a halál oldhatja fel. (Vö. 1118. K.) Ugyanis csak az ily házasság jelképezi tökéletesen Krisztusnak, az ő szeplőtelen jegyesével, az Egyházzal kötött felbonthatatlan viszonyát. Csak az ily házasságban válott valóra szóról-szóra, hogy ketten egy testté lettek, amit aztán senki el […]

Szeptember 3. Vasárnap, Pünkösd utáni 14. vasárnap – Szent X. Pius pápa és hitvalló

„Minden megújítani Krisztusban!”„Szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb szegénységben fogok meghalni is…” A „mindent Krisztusban megújítani” jelszóval vette át a kormányzást, ezt tetté is váltotta a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ezekkel az erényekkel szította fel a keresztény életet a hívek között; kora tévedéseivel bátran szembeszállt. 1835-ben látta meg a napvilágot Riesében, egy apró olasz […]