Karácsonyi kilenced

December 16. és 24. között „Minél jobban tiszteltek engemet, annál inkább magáldlak titeket.” Áldáskérés a Kisded Jézustól Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért […]

Szent Antal kilencede

Június 3-án este, vagy 4-én reggel kell elkezdeni ezt a kilencedet. 100 napi búcsú a responzórium és a hozzá csatolt könyörgés elmondásáért. Akik pedig egy hónapon keresztül naponta elvégzik a szokásos feltételek mellett tetszés szerint választható napon, teljes búcsúban részesülnek. (IX. Pius, 1886. január 15.)

Pio atya „ellenállhatatlan” kilencede

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.