Szentlélek kilenced

Betlehemi Boldog Mirjam imádságai ℣. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.℟. Et renovabis faciem terrae.Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Magyarul: 1.Teremtő Lélek, jöjj közénk! – Híveid szívét látogasd, – töltsd malaszttal a lelkeket, – kiket hatalmad alkotott!2.Te, kit Védőnek […]

Lourdes-i kilenced

KEZDŐDIK FEBRUÁR 2-ÁN Kezdőének Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek: Áve, áve, áve, Mária! Áve, áve, áve, Mária! Égi rózsafüzér ragyog kezében, Mit angyalok fűznek fenn az egekben… Áve… Ott térdel Bernadett összetett kézzel,Melyben szent olvasó és így énekel… Áve… Ó, égi Szűzanya, kegyelmek anyja, Üdvözöllek Téged e szent barlangban… Áve…   Csipkefán jégharmat kivirágzott, Zord […]

Három Üdvözlégy minden reggel

MINDEN REGGEL IMÁDKOZZUNK HÁROM ÜDVÖZLÉGYET MENNYEI ÉDESANYÁNKHOZ! Mária, anyám, a hatalomnál fogva, melyet a mennyei Atya adott neked, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy… Mária, anyám, a bölcsességért, amit Szent Fiad adott neked, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy… Mária, anyám, a tökéletes szeretetért, amellyel a Szentlélek eltöltött téged, őrizz meg engem […]

Kilenced Magyarország hitben való egyesítéséért

Keresztvetés, Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy. Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!Megváltó Fiúisten,Szentlélek-Úristen,Szentháromság egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!Istennek Szent Anyja,Szűzeknek Szent Szűze,Magyarok Nagyasszonya,Magyarország oltalmazója,Szűz Mária, ki a világ összes eretnekségeit egyedül megsemmisíted,Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít,Szent Mihály, a béke […]

Karácsonyi kilenced

December 16. és 24. között „Minél jobban tiszteltek engemet, annál inkább magáldlak titeket.” Áldáskérés a Kisded Jézustól Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában.Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket.Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő, […]

Szent Antal kilencede (hosszabb)

Szent Bonaventura himnusza Szent Antal tiszteletére Szent Antal sírját 1263. évi április hó 13-án találták meg, s akkor jelen volt ott Szent Bonaventura is. Szent Antal nyelve teljesen éppen és rothadatlanul piroslott még. A szent nyelvet kezébe vette Szent Bonaventura s örömében fölkiáltott: „Oh áldott nyelv, mely mindig Istent dicsérted és másokat is az Ő dicsőségére buzdítottál, mily becses lehetsz […]

Imádság a katolikus hit diadaláért

Mindenható és örökkévaló Isten, Atya és Fiú és Szentlélek, térdre borulunk Fölséged előtt, és lelkünk mélyéből köszönetet mondunk Neked a katolikus hit felbecsülhetetlen ajándékáért, amelyet Jézus Krisztus, a Valóságos Isten és Valóságos Ember által kinyilatkoztattál nekünk. Ezt az isteni világosságot a szent keresztségben kaptuk, és megígértük Neked, hogy ezt a hitet halálunkig sértetlenül megtartjuk. Növeld bennünk a katolikus hit ajándékát. […]

Bérmálás és Szentlélek-kilenced

Május 7-én, vasárnap 11 órakor kezdődik a bérmálás a bécsi Minorita templomban. 14 magyar testvérünk részesül ezen szertartáson a bérmálás szentségében Mons. Tissier de Mallerais püspök úr kezei által. Mindenkit szeretettel várunk. Ehhez kapcsolódóan kilenced imádkozására invitáljuk a kedves híveket, hogy a Szentlélek kiáradás erősítse meg a bérmálásban szeretett testvéreinket. Ferences kilenced a Szentlélek tiszteletére  A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely […]

Karácsonyi kilenced

December 16. és 24. között „Minél jobban tiszteltek engemet, annál inkább magáldlak titeket.” Áldáskérés a Kisded Jézustól Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért […]