Paulus apostolus

a) „Nem tudjátok-e, hogy kik a szentélyben foglalkoznak, a szentélyből valókat eszik…? Én pedig ezek egyikével sem éltem” (I Kor. 9,13). Szent Pál kitárja lelkét. Nem kenyérkereset viszi. Ő apostol szenvedélyből s nem hivatalból. Az ő apostolsága hév és tűz, életét a lelkek üdvözítésére szentelte, és a lelkeket azért kell üdvözítenie, mert szereti Krisztust. Neki nemcsak az lebeg szeme előtt, […]

Gondoskodás felebarátunk örök üdvösségéről

Gyermekkorában Don Bosco vasárnap délutánonként a falu népét gyakran meghívta egy mutatványra. Mint kötéltáncos lépett föl és ügyességével napestig szórakoztatta őket. Amikor megszólalt az esti harangszó, jutalomként azt kérte nézőitől, hogy vele együtt imádkozzák el a szentolvasót. Így vonta őket a jóra, megakadályozva, hogy a vasárnapi pihenőt rosszra használják. Isten Fia azért lett emberré és halt meg a kereszten, hogy […]

Május 27. Szombat, Pünkösd vigíliája – Szent Béda (Venerabilis) hitvalló és egyháztanító

„Már a jámborabbak is csak karácsonykor, vízkeresztkor és húsvétkor mernek a szent titokban részesülni, pedig számtalan ártatlan lány és fiú, ifjú és szűz, idősebb férfi és nő fenntartás nélkül áldozhatna minden vasárnap vagy a szent apostolok és mártírok ünnepein” – ezekkel a szavakkal fogalmazta meg a szentségi élet lanyhulásával kapcsolatos aggályait nem sokkal halála előtt a kiváló középkori bencés tudós, […]