Gondoskodás felebarátunk örök üdvösségéről

Gyermekkorában Don Bosco vasárnap délutánonként a falu népét gyakran meghívta egy mutatványra. Mint kötéltáncos lépett föl és ügyességével napestig szórakoztatta őket. Amikor megszólalt az esti harangszó, jutalomként azt kérte nézőitől, hogy vele együtt imádkozzák el a szentolvasót. Így vonta őket a jóra, megakadályozva, hogy a vasárnapi pihenőt rosszra használják.


Isten Fia azért lett emberré és halt meg a kereszten, hogy minden ember elnyerje az örök életet. Ezért kell nekünk is törődnünk felebarátunk üdvösségével. Szent Pál erre figyelmeztet: „Karoljátok föl egymást, amint Krisztus is magáévá tett titeket isten dicsőségére.” (Róm 15,7) Embertársainkat imával, jó szóval, példával és tettel segíthetjük abban, hogy Istenhez találjanak. Az Egyház figyelmünkbe ajánlja az irgalmasság lelki cselekedeteit: a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat oktatni, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni.

Sokan vétkeznek felebarátjuk lelki üdve ellen. Némelyeknek egészen mindegy, hogy embertáruk jó vagy rossz úton jár. – Sokan egyenesen alkalmat adnak a bűnre; ártó beszédeket folytatnak, rossz példát mutatnak, erkölcstelen könyveket terjesztenek vagy másokat rossz társaságba csábítanak. – Vannak, akik idegen bűnökben vétkesek; nem akadályozzák meg mások bűnét, noha megtehetnék, hallgatnak róla, dicsérik, sőt, közreműködnek benne. Még nagyobb annak a bűne, aki valakit szántszándékkal bűnre csábít. Aki felebarátját halálos bűnre csábítja, szörnyű bűnt követ el. Jézus mondja: „Aki bűnre csábít egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tengerbe süllyesztenék.” (Mt 18,6) Aki másnak alkalmat ad a bűnre vagy bűnre csábít, a megbotránkoztatás bűnébe esik. Aki felebarátja lelkében kárt okozott, a kárt erejéhez mérten jóvá kell tennie. Meg kell kísérelnie, hogy meggyőző beszéddel és példával visszavezesse őt a helyes útra. Mindenesetre imádkoznia kell érte.

„Egy gramm jó példa többet ér egy mázsa szónál.”
(Szalézi Szent Ferenc)
„Bűnösök közt cinkos, aki néma.”
(Babits Mihály)