Keresztények csak az egyház által lehetünk

„És hozzájuk álla az napon mintegy háromezer lélek” (Ap.Cs. 2,6,41). a) Keresztény vagyok és reflektálok az elvekre, melyek által azzá lettem. Kereszténnyé lettem azáltal, hogy Krisztusban az isteni tekintélyt fölismertem és magamat neki átadtam, ő vezet, ő nevel engem. Az igazságot illetőleg a Mester isteni tekintélyét követem; a lelki élet fejlesztését, növelését illetőleg a Megváltó kegyelemszereit használom; a híveknek, testvéreimnek […]

Munka és hivatás

Isten a bűnbeesés előtt megbízta az embert azzal, hogy a földet művelje és uralma alá hajtsa. Testi és szellemi képességeinket arra kell használnunk, hogy a föld kincseit és erőforrásait hasznosítsuk. Isten azt akarja, hogy dolgozzunk. A munka által részt vehetünk Isten működésében. A munka áldást hoz ránk a földön és az örök életben. Munkánkkal megszerezzük magunknak és másoknak a mindennapi […]

Május 24. Szerda, Mária, Keresztények Segítsége

„Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát!” „Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, * mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus, a mi Istenünk!” „A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy […]