Munka és hivatás

Isten a bűnbeesés előtt megbízta az embert azzal, hogy a földet művelje és uralma alá hajtsa. Testi és szellemi képességeinket arra kell használnunk, hogy a föld kincseit és erőforrásait hasznosítsuk. Isten azt akarja, hogy dolgozzunk. A munka által részt vehetünk Isten működésében. A munka áldást hoz ránk a földön és az örök életben. Munkánkkal megszerezzük magunknak és másoknak a mindennapi kenyeret és jólétet. A munka edzi és fejleszti képességeinket és megőrzi testünk és lelkünk egészségét, megóv az unalomtól és elégedetlenségtől, sok kísértéstől és bűntől. A munka az öröm egyik forrása és mennyei jutalmat szerez nekünk.

A bűnbeesés óta a munka nemcsak öröm, hanem teher is. Isten mondotta: „Arcod verítékével edd a kenyeredet.” (1 Móz 3,19) Mégis szorgalmasan és lankadatlanul kell dolgoznunk. A nehéz munka része annak a próbának, amelyet a földön ki kell állanunk és üdvös vezeklés bűneinkért.

A embereknek különböző a hivatásuk. Azt a pályát kell választanunk, melyre képességeinkkel, hajlamainkkal és életkörülményeinkkel Isten kijelölt minket. Hogy igazi hivatásunkat felismerjük, Istentől megvilágosítást kell kérnünk, magunkat lelkiismeretesen számba vennünk és szakemberektől tanácsot kérnünk.

Legfőbb hivatásunk Isten dicsőítése. Ezt a hivatásunkat mindig betölthetjük, akkor is ha betegek vagy munkanélküliek vagyunk.

Jézus Krisztus dicsértessék utcán, völgyön, hegyeken. Készítsétek birodalmát szögek, téglák, csavarok. Dicsérjétek iratokkal költök, bölcsek, doktorok. Dicsérjétek fiaitokkal családok és otthonok.