Csodás kápolnánk lett Veszprémben

Húsvéti örömünket sokszorozza, hogy Veszprémben újra lesznek hagyományhű szentmisék. Hosszasan várakoztunk, míg állandó kápolnánk lett Veszprémben. Korábban a volt jezsuita templomot béreltük ki – amely mostmár állami tulajdonban van – , de sajnos nem maradhattunk sokáig. Ennek okait szerintem mindenki tudja, én magam sem szeretnék kitérni rá. Mindannyian azon az állásponton voltunk, hogy ha Istennek szüksége van a veszprémi misézőhely létrejöttére, […]

Krisztus megjelenik Máriának

„Mária pedig kinn álla a sírboltnál, sírván. Midőn tehát sírt, lehajolván a sírba tekinte, és két angyalt láta fehér ruhában ülni… Mondák neki azok: Asszony! mit sírsz? Mondá nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették őt. Midőn ezeket mondotta, hátrafordula és látá Jézust ott állani, de nem tudá, hogy az Jézus. Mondá neki Jézus: Asszony, mit […]

Az Eukarisztia ünneplésében megújul a keresztáldozat

Szent Pál írja az Eukarisztia ünnepléséről: „Valahányszor ezt a kenyeret eszitek és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, míg el nem jő.” (1 Kor 11,26) Amikor az Egyház az Eukarisztiát ünnepli, Krisztus ugyanazt az áldozatot mutatja be közöttünk, amelyet a kereszten mutatott be. A szentmise-áldozat és a keresztáldozat egyazon áldozat, mert mind a kettőben Krisztus az áldozó pap […]

Április 13. Csütörtök, Húsvét nyolcadában – Szent Hermenegild vértanú – Engesztelő nap

ENGESZTELŐ NAP Rosa Mystica (Titkos értelmű Rózsa) Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik). Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui.(FORRÁS: […]