Isten imádása

Isten az ég és föld Teremtője és Ura. Ő végtelenül fölöttébb való mindennél, amit teremtett. Szinte semmik vagyunk előtte. Fölsége előtt reszketnek az ég angyalai. Annál inkább kell nekünk Isten végtelen nagysága előtt alázattal és hódolattal meghajolnunk és Őt legfőbb Urunknak elismernünk és tisztelnünk. Istent imádnunk kell. Csak Istent szabad imádnunk, mert egyedül Ő a mi Teremtőnk és legfőbb Urunk. […]

Május 2. Kedd, Szent Atanáz püspök, hitvalló és egyháztanító

„A Krisztusba vetett igaz hit atyja”„Nem lehetséges újra fölvenni az Egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést.”„A Szentháromság mindenkor Szentháromság, akkor is, amikor az Ige Máriából testet ölt. Sem hozzá nem lehet adni, sem elvenni nem lehet belőle.” Atanáz 295 körül Alexandriában született keresztény szülőktől. Gyermekként még megélte Diocletianus […]

A mennybemenetel

a) „Kivivé őket végre Betániába és fölemelvén kezeit, megáldá őket” (Luk. 24,50). Sokfelé vitte őket; végre kiviszi Betániába, föl az Olajfák hegyére. Tavasz van, napsugaras, illatos a levegő, a föld virágos, s Jézus az örök élet erejével s örömével megy végig az olajfás ösvényeken. Szíve tele van; lelke bontja szárnyait, mint a költöző madár, és fölemelvén kezeit, megáldja édes híveit […]

A lelkiismeret

Isten azt kívánja, hogy akaratát saját belátásunkból teljesítsük. Ezért képességet adott nekünk annak felismerésére, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. Ez a képesség a lelkiismeret. Cselekedeteink előtt a lelkiismeret int a jóra vagy óv a rossztól; dicsér minket, ha jót tettünk (jó lelkiismeret) és bánt minket, ha rosszat tettünk (rossz lelkiismeret). Azt, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, […]

Május 1. Hétfő, Szent Fülöp és Jakab apostolok

Fülöp példája: „Hivatásunk van, mindenkinek van, köteles követni!”Jakab példája: „Taníts szóval és tettel! Erre kötelez a keresztségben kapott küldetésed!” Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab együttes ünnepe a római Tizenkét Apostol-templom fölszenteléséhez kapcsolódik. (eredetileg november 14-én ünnepelte az egyház.) A május elseji ünneplés csak azóta vált általánossá, mióta I. Pelágius pápa 560-ban, május 1 -én külön templomot, a mai Santi […]

Krisztus velünkléte vigaszunk és erőnk

„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végeig” (Máté 28,20). a) Ez kimondhatatlan vigaszunk, melyet a legteljesebben lefoglalunk magunknak, mert mindenben s mindenütt s élénken és közvetlenül érintkezni akarunk vele. Érezzük jelenlétét, szinte megcsap lehellete; fényes árnyék gyanánt kísér akár szőnyegen, akár gyaluforgácson vagy törésföldön járjunk. Szavai csengnek fülünkben; virág, madárdal, hajnal, alkony, harangszó és lelkünkön átvillanó gondolatok figyelmeztetnek rá. […]

Isten parancsai

Isten a Sínai-hegyen rettenetes jelek kíséretében hirdette ki a Tízparancsot. Sűrű felhő takarta el a hegyet. a Sínai-hegy füstölt, mint egy olvasztó kemence, mert az Úr tűzben szállott le rá. Mózes a táborból Isten elé vezette a népet és Isten a tűzből kihirdette a Tízparancsot. Az izraeliták a félelemtől remegve hátráltak. Mózes ekkor így szólt hozzájuk: „Isten azért jött, hogy […]