„Ecce fidelis servus”

a) Szent József, az öreg, hű szolga. Szolga, ki másért tesz, másnak nevében s érdekében jár. Olyan ő itt a földön, mint az Atyaisten árnyéka; Isten tervein dolgozik, saját gondolata nincs. Mint Eliezer, Ábrahám szolgája, ura érdekében messze földön járt s teljesen megbízható volt. – A szentírás semmit sem tud róla; a szent titkok hátterébe áll. A világ szintén semmit […]

A legszebb köszöntés

Mindama kincsek, melyeket Jézus neve rejt s a bizalom, mellyel milliók és milliók e név iránt viseltetnek, fakasztja szinte önkénytelenül milliónyi ajkról s szívből a köszöntést: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen.” (50–50 nap búcsút kap, aki így köszönt s így felel.) Midőn Klopstock, a híres protestáns költő Svájcnak katolikusoktól lakott vidékén utazott, meglepődve hallja, hogy itt is, ott is […]

Január 29. – Hétfő

Ima a Szentlélekhez Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy Téged az emberek keressenek, megtaláljanak, szeressenek és a lelkek üdvösségére kitartóan imádkozzanak. Amen. […]

Január 29. Hétfő, Szalézi Szent Ferenc hitvallóés egyháztanító

Szalézi Szent Ferenc a vigasztalás mestere volt, mindenkivel jóságosan, együttérzően bánt. Jellemző mondata: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” „A nyelv kicsiny tag ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. A gonosz nyelv tűz, mely lángba boríthat egy egész világot. A jó nyelv ellenben új világot tud támasztani a gonosznak hamvaiból.” Ugyanígy parányi testrész a nyelv […]