December 24. Karácsony előestje

Előgyakorlatok 1. Halljad az Egyház szavát a mai napon: „Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és holnap látjátok dicsőségét. Holnap eltöröltetik e földnek bűne és uralkodni fog rajtunk a világ Megváltója.” 2. Kérd Istentől a kegyelmet, hogy szívből örvendhess Jézus születésének és szent összeszedettségben várd megjelenését. I. „Ma tudjátok meg, hogy eljön az Úr, és reggel meglátjátok az ő […]

Az ünnepélyes keresztség kiszolgáltatója

Az ünnepélyes, szertartásos keresztségnek rendes kiszolgáltatója az illetékes plébános avagy annak helyettese a káplán. Más pap erre csak a püspök vagy plébános engedélyével vállalkozhatik, amit azonban szükség esetén az illető fel is tételezhet. A szerpapnak (diakonnak) szintén rendi hatalmai közé tartozik a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatása, e hatalmat azonban napjainkban csak rendkívüli esetekben, kellő okból, engedéllyel gyakorolhatja.

December 26. Kedd, Szent István első vértanú – Karácsony másnapja

„A mártírok vére az egyház magvetése”. „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll Isten jobbján” Tisztelete mindjárt halála után kezdődött és a 4. század óta ünnepéről is van tudomásunk. Amióta csak ismeretes ez az ünnep, mindig december 26-án van. De hogyan került a vértanúk királyának, az Úr Jézus Krisztusnak születésnapja és első vértanújának ünnepe egymás mellé…? Erre […]