Az ünnepélyes keresztség kiszolgáltatója

Az ünnepélyes, szertartásos keresztségnek rendes kiszolgáltatója az illetékes plébános avagy annak helyettese a káplán. Más pap erre csak a püspök vagy plébános engedélyével vállalkozhatik, amit azonban szükség esetén az illető fel is tételezhet. A szerpapnak (diakonnak) szintén rendi hatalmai közé tartozik a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatása, e hatalmat azonban napjainkban csak rendkívüli esetekben, kellő okból, engedéllyel gyakorolhatja.