A végrendelet kellékei

a) A végrendelkező részéről meg kell lennie a képességnek. Cselekvőképtelenek e szempontból a 12 éven aluli gyermekek, s azok, kik józan eszük használatától meg vannak fosztva. A kiskorúak 18. életévük betöltéséig, továbbá a magukat megértetni nem tudó siketnémák csak közvégrendeletet tehetnek. (1876: XVI. t.-c. 21. §.)

Nem végrendelkezhetnek az ünnepélyes fogadalmat tett szerzetesek s apácák sem.

A végrendelkezőnek komoly szándékkal, meghatározott személyek s célok javára kell rendelkeznie. Érvénytelen tehát az oly végrendelet, melyben a rendelkező másra bízza az örökös, utóörökös vagy hagyományos kinevezését s a juttatás tárgyának meghatározását.

b) Az örökösnek ugyancsak képesnek kell lennie az örökség elfogadására. Így nem örökölhet nálunk oly idegen állampolgár, akinek hazája viszont a magyar embert az örökösödésből kizárja, valamint az ünnepélyes fogadalmas szerzetes sem.

c) A végrendelet alakját illetőleg pedig a következő pontosan betartandó szabályok az irányadók.