A tíz poklos

a) „És midőn bement egy faluba, eléje tíz poklos férfiú jöve, kik távol megállának” (Luk. 17,12). Poklosok, eltorzult, száradó emberek, kikben a vér rossz, s az öntudat kínnal telve. Örömtelen az életük, erőtlenül vánszorognak sírjuk felé. Nincs siralmasabb ellentét, mint az ilyen élő-halottak s az erős, szép, tiszta emberiség közt. – Sok a „lepra” a lelki világban; sok élet plasztikus energiája csak korcs életet produkál: alacsony, sötét gondolatot, piszkos képzeletet, kábult, rosszindulatú, elkeseredett akaratot, ötletet, szeszélyt… Némelyik szinte nem tud máskép; mintha lelki erejét galandféreg szívná. Mily igaz, hogy ezek lelki holtak, sötét gondolatok sírjaiban laknak; vérük olaj a szenvedély lángjaira. Tiszta vért! Ne mérgezzük se bűnnel, se alkohollal a tiszta, erős életet; világosságot neki, ruganyosságot, fegyelmet, engedelmességet, készséget.

b) „És fölemelék szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk.” Tisztulásért s erőért könyörögnek; életet kérnek, mely nincs megmételyezve; lelket, mely nem kábult, nem kedvetlen. Érzem, hogy hogyan sírtak föl hozzá… Távol megálltak, onnan kiáltottak, de a tisztelet s az alázat közel hozta Jézushoz kiáltásukat. – Az alázatos tisztelettudó s gyarlóságait mélyen érző lélek eltalál a gyógyító, az újjáteremtő Jézushoz. Ő kegyelmet ad, mely megfordít gondolatot s érzést, bizalmat ad s megindítja a lelki reformot. Ne kételkedjél, hanem kiálts; már ez is erős tett, ezt követi a többi.

c) „Kiket midőn meglátott, mondá: Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, mikor mentek, megtisztulának.” A megtisztult bélpoklosnak meg kellett magát mutatnia a papnak, ezt a törvény kívánta. A szép, erős élet mestere az érvényben levő törvény korlátai közé állítja híveit. Az isteni törvény az életet segíti s óvja. Azért bármily erős, szép életet élek s bár Krisztussal összeköttetésben vagyok, a törvényt tartom, megmutatom magam a papnak; gyónom, áldozom, misére járok; ezek alól <ki> nem emancipálódom. Jézus akarja, hiszem, hogy ez jó. Ez engedelmesség révén életet nyerek, életet növelek, meggyógyulok, megerősödöm, Krisztus számtalan kegyelmeiben részesülök.