November 26. Vasárnap, Pünkösd utáni 26. vasárnap – Szent Szilveszter apát

Guzzolini Szent Szilveszter (kb. 1177 – 1267. november 26.) olasz szerzetes, rendalapító.

A szilvesztrinusok bencés kongregációjának alapítója Osimóban született nemesi családból. Bolognában és Padovában rövid ideig jogot tanult, utána teológiát. Édesapja e pálfordulás miatt 10 évig nem szólt a fiához. A fiatal teológust példaadó életéért, türelméért felvették szülővárosa kanonokjai közé. Püspöke nem éppen kifogástalan életét bírálva, magára vonta annak haragját; a püspök mindent elkövetett, hogy megfossza Szilveszter kanonoki kiváltságaitól.

Egy temetés alkalmával Szilveszter egy félig elporladt tetemet látva annyira megrendült, hogy elhatározta, megjobbítja addigi életét. 1227 körül elhagyta Osimót, s egymás után három barlangban remeteéletet folytatott. Grottafucile volt a harmadik, ahol később kolostort alapított.

Magánya nem tartott túl sokáig. Különböző szerzetesek keresték fel, s tanácsolták, lépjen be valamelyik rendbe. Szilveszter érett megfontolás után Szent Benedek Reguláját választotta életszabályul. Valamelyik környékbeli bencés monostorban magára öltötte a szerzetesek öltözetét, azonban továbbra is magányos életet élt.

1228-ban két vizitációt végző Domonkos-rendi szerzetes tanácsára tanítványokat vett maga mellé. 1231-ben megalapította Montafano bencés remeteségét, ami később dinamikus központja lett egy új szerzetesi családnak. Szilveszter halálakor az általa alapított monostorok száma 12 volt, benne mintegy 120 szerzetessel.

Szilveszter lelkiségét a remeteség iránti vonzódás határozta meg. Monostorait lakatlan vidéken alapította, hogy a szerzetesek figyelmét semmi el ne vonja az egyetlen lényegestől: az Istennel való egyesüléstől.

(Forrás: Wikipédia)

Himnusz Istenhez

Te vagy mindeneknek túlján,
más névvel hogyan illesselek?
Milyen ének tudna megénekelni?
Nincs szó, amely kimondhatna.
Mely szellem tudna megérteni?
Nincs értelem, amely fölfoghatna…
Minden lény vágya, minden teremtmény sóhaja
tehozzád igyekszik.
Hozzád imádkozik minden, ami van,
és a csend himnuszát
hozzád küldi minden létező,
amely olvasni tudja teremtésed könyvét.

(Nazianzi Szent Gergely püspök)

Aquinói Szent Tamás imája

Kimondhatatlan, teremtő Atya, kinek hódol az angyalok kara
s engedelmeskedik a végtelen, roppant és csodás világegyetem,
ki szétosztod világosságodat, Te a bölcsesség szent forrása vagy.

Ó lángoló Rend, Szépség, Szeretet, öntsd vaksi értelmemre fényedet.
Töltsd be hatalmasan és egyszerűn: a balga tudatlanság és a bűn,
e két átkozott sötétség, amely nyomunkban jár, távozzon tőlem el.

Szétárad léted bő sugara itt s megnyitod a csecsemők ajkait,
oldozd meg nyelvem is kegyelmesen, hogy zengő, forró és édes legyen.
Ó add, hogy könnyen folyjon a beszéd ajkamról, ha hirdetem az igét.

S add az elme értő élét, Atyám, hogy legyen bennem mély a tudomány,
amit tudhatok, úgyis oly kevés, ne mossa el bennem a feledés.
S tanuljak nagyon könnyen s mint finom szellőrezdülést a virágszirom,
érezzem meg az örök gondolat szárnyalását: az égi titkokat.

A célba-érés reménye hevít: igazítsad a lelkem lépteit,
feléd haladjak mindig boldogan, Feléd, ki Isten s Ember vagy, Uram,
ki élsz és uralkodol odafenn s itt lenn örökkön-örökké. Amen.