A vérfolyásos asszony

„És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendeig és sokat szenvedett a sok orvostól, s elköltötte mindenét és mitsem használt, hanem még rosszabbul volt, amint Jézus felől hallott, a seregben hátul méne és az ő ruháját illeté, mert azt mondá: hacsak ruházatát illetem is, meggyógyulok” (Márk 5,25). a) A vérfolyásos asszony szerette életét, a napsugárt, a virágot; mindent megtett, de […]

Az elválás

A kötelék felbontása Ha a felek annak tudatára ébrednek, vagy csak erősen gyanítják is, hogy frigyük érvénytelen s nem akarják, vagy talán nem is lehet azt másként orvosolni, kötelesek ügyüket az Egyház elé terjeszteni s a kötelék megsemmisítését vagy helyesebben szólva az érvényes kötelék hiányának megállapítását kérelmezni. Az Egyház döntése után, de csakis az után, ha ti. házasságukat az egyházi […]

Szeptember 18. Hétfő, Kupertinói Szent József hitvalló

„A lebegő szent” „Keresztre feszített Jézusom, vedd magadhoz szívemet és gyújtsd föl benne szereteted tüzét.” Kupertinói Szent József élete gyönyörű kivirágzása annak az egyszerű és tanulatlan erénynek, melyet Assisi Szent Ferenc minden másnál többre tartott tanítványaiban. Írni alig tudott és mégis csodaszépen beszélt Istenről; az erények elméletéhez nem értett és élete mégis, gazdagon át volt szőve a kegyelem csodálatosnál csodálatosabb […]