Jézus tanító ereje

„Úgy tanítá őket, mint akinek hatalma vagyon és nem, mint az írástudók” (Márk 1,22). a) Jézus, mint ember a világnak az Istennel érintkező pontja és kapcsolata, csupa élet és erő. Emberi lelke az Isten-fia lelke, mely látja az Istent, s bár véges lévén, föl nem fogja egészen, mégis Isten-látásában mérhetetlenül bölcsebb, mint a földön járó, indukcióval s szillogizmusokkal dolgozó géniuszok. […]

Mentőokok szentmisehallgatás elmulasztására

Bármily fontos és üdvös is reánk nézve a vasárnapi szentmise, mindazonáltal Egyházunk bölcs és jóságos szándéka szerint csak akkor kötelez bennünket, ha azon résztvennünk lehetséges s a megjelenésben minket jelentékeny ok nem akadályoz. Nevezetesen felment a szentmisehallgatás kötelezettsége alól a Lehetetlenség Ily eset forog fenn, ha betegek vagy üdülők vagyunk, úgy hogy a szentmisehallgatás folytán egészségünk komoly kárától félhetünk. Hasonlóképpen […]

Július 27. Csütörtök, Szent Pantaleon vértanú

„A szent imádkozott az Úrhoz, ekkor szózat hallatszott az égből, mely a nevén szólította a szentet és a Mennyek Országába hívta…”Szent Pantaleon Szent Lukács evangélista mellett az orvosok patrónusa. Tisztelete visszanyúlik a 4· századba, amelyben a fennmaradt adatok szerint vértanúságot szenvedett. Az ókori írók „a csodatevő” és „a nagy vértanú” nevén szeretik emlegetni. Különösen a középkorban az orvosok egyik ünnepelt […]