A Szent Szűz pszichológiája

Képünk nincs a Szent Szűz lelkéről, de van néhány értékes, mindent mondó vonásunk, melyekből benső lelki világát összeállíthatjuk s magunk elé varázsolhatjuk. a) Első jellege e bensőségnek az Istenben, a végtelenben, abban a fényes, mélységes, édes, erős, kifejezhetetlen lelkiségben való elmélyedés. A szentírás a szerető lélek viszonyát a jegyesnek jegyesével való egyesüléséhez hasonlítja. Egynek lenni vele, benne élni, őt élvezni… […]

A hagyomány tanúbizonysága a bérmálásról

Ámde az Írásnak mindig legjobb magyarázója az Egyház közhite s gyakorlata. Ennek pedig hű ellenőre az őskeresztény írók s Szentatyák műveiben megnyilatkozó hagyomány. Már egy ős keresztény író, ki magát Dénesnek, Szent Pál tanítványának nevezi, így ír: „Miután a megkereszteltet fölöltöztetted, vezesd őt a püspökhöz; ki midőn az isteni kenettel megjelöli, részesévé teszi őt a megszentelt közönségnek”. Még világosabban beszél […]

Június 24. Szombat, Keresztelő Szent János születésnapja

„A világ elsötétül, csak a Bennem hívők lelkében marad világosság. Ahol megsokasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem.” Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról szoktunk megemlékezni, ugyanis a halál napja, az illető szent megdicsőülésének az ünnepe, a mennyországi örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt tesz az Egyház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak a vértanúsága napját, […]