Prófétai lelkek

a) „Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem próféta?” (Ján. 1,25). Úgy-e a keresztség újjászületés, s újjászülni s lelkeket ébreszteni csak isteni férfiak tudnak, s az vagy-e te? Hasonlóképen kérdezi a népek öntudata: Mit mégysz föl a szószékre, mit mégysz az oltárhoz? Illés vagy-e, próféta vagy-e? A szószéken prófétának s az oltárnál a szeretet áldozatának […]

A Szentháromság titka

Van Isten! De ki ő? Ki tudná az ő belső lényegét kifejező nevet eltalálni, őt megnevezni? „Mi az ő neve?” kérdi maga az Írás. (Péld 30,4) E kérdésre soha ember meg nem felelhetett volna. Megtette azért maga Isten. Mikor a nyájat legeltető Mózesnek az Úr az égő csipkebokorban megjelenik s utasításokat ad népe érdekében, ez felveti a kérdést: „Íme én […]

Június 16. Péntek, Jézus Szent Szíve

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE Jézus Szent Szíve, Irgalmazz nekünk, bűnösöknek!Ne vess el minket Színed elől örökre! Jézus szívének ünnepe az Isten szeretetének ünnepe.Felismerjük életünkben Isten szeretetét, működését, kegyelmeit, melyekkel megerősít mindennapi feladatainkban.„Dicsőség néked, Jézusunk,szívedből kél a kegyelem!Atyádat és a Lelket isáldjuk most és mindenkoron…” XII. Pius pápa (1939-58) vezette be főünnepként a pünkösd utáni 2. vasárnapot (Úrnap nyolcadát) követő péntekre […]