Bérmálás és Szentlélek-kilenced

Május 7-én, vasárnap 11 órakor kezdődik a bérmálás a bécsi Minorita templomban. 14 magyar testvérünk részesül ezen szertartáson a bérmálás szentségében Mons. Tissier de Mallerais püspök úr kezei által. Mindenkit szeretettel várunk. Ehhez kapcsolódóan kilenced imádkozására invitáljuk a kedves híveket, hogy a Szentlélek kiáradás erősítse meg a bérmálásban szeretett testvéreinket. Ferences kilenced a Szentlélek tiszteletére  A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely […]

„Ime, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.”

a) Jézus a mi erőnk és a mi tartalmunk; győzelme, megváltása, kegyelme, igazsága, eszményisége és egyháza mindenünk. Mi nélküle nem számítunk. Azért akarja, hogy köztünk, velünk és bennünk maradjon. Ha el is hagy testileg, az ő ereje nem test, hanem szellem és élet. – De ez öntudatban azután nagylelkűeknek kell lennünk; az „Isten-velünk” erő is, kedv is. Az a tudat, […]

A teremtés isteni rendje

Szent Ágoston írja: „Minden teremtmény természetében a fölséges Alkotó akarata mutatkozik meg. – Isten törvényei szerint forognak az égi sarkok és futnak pályájukon a csillagok, világít a nap nappal és a hold éjszaka és tartja rendjét a világegyetem napokon, hónapokon, éveken, napéveken és holdéveken át az idők folytonos változandóságában.” Isten kezdettől fogva nagy és sokszerű rendet helyezett a világba. Megadta […]

Április 29. Szombat, Milánói Szent Péter vértanú

„A legsúlyosabb terhet testvérkéz rakja az ember vállaira” (Prohászka).„Péter, Péter! Íme a sátán kikért titeket magának, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én könyörögtem érted, hogy meg ne fogyatkozzék hited” (Luk 22,31-32).„Uram, kész vagyok veled a halálba is menni” (Luk 22,33). Született 1205-ben vagy 1206-ban Veronában, Felső-Olaszországban. Gyermekkora abba az időbe esik, amikor a pápaság hatalma III. Ince (1198-1216) alatt […]