Szent Antal kilencede

Június 3-án este, vagy 4-én reggel kell elkezdeni ezt a kilencedet. 100 napi búcsú a responzórium és a hozzá csatolt könyörgés elmondásáért. Akik pedig egy hónapon keresztül naponta elvégzik a szokásos feltételek mellett tetszés szerint választható napon, teljes búcsúban részesülnek. (IX. Pius, 1886. január 15.)

Február 27. A tavaszi kántorböjt szombatja

A mai mise a húsvéti fény felragyogása a böjti éjszakában. A papszentelés napja volt egykor. Egyúttal a szorongatott római népnek a segélykiáltását is halljuk felsikoltani a szövegekben. Az olvasmányok a hittanulókhoz fordulnak, de rajtuk át hozzánk is. A megdicsőült Krisztust meglátva, tartsunk ki: ez vár reánk is utunk végén. Introitus: Jusson imádságom színed elé; hajtsd füledet könyörgésemre, Uram.

Február 23. Damiáni Szent Péter

Péter gyermekkora óta buzgó volt: egyszer pénzt talált és egy papnak adta, hogy mondjon misét elhúnyt apjáért. Bátyja taníttatta, ezért hálából az ő nevét is viselte, a «Damián»-t. Bencés lett, majd bíboros: a pápaság egyik nagy támasza. Meghalt 1072-ben Faenzában.

A nagyböjt

A böjtben követjük az Úr és a szentek példáját. A böjt továbbá az Egyház és parancsa iránti alázatos tisztelet gyakorlása. A böjtben ezen kívül a bűnből való feltámadást is megünnepeljük, mert a böjt a leghatásosabb vezeklés és elégtétel bűneinkért. «Böjt nélkül hiúság és értéktelen a bánat.» (Szent Basilius) «Böjtöléssel könnyebben távol tudjuk tartani magunkat a bűntől», és «Sanyargatom a testemet és a lélek szolgálatába állítom.» (Szent Pál) «A böjtölés tisztítja a szívet, megvilágítja az értelmet, erősíti az akaratot, gyöngíti az érzékiséget, megfékezi a vágyakat, a szenvedélyek fáklyáit eloltja és meggyújtja a tisztaság világosságát» – mondja Szent Ágoston.