Az „ifjú pápa” ministrál az időtlen, örökké fiatal szentmisén

Talán még Őszentsége, Ferenc pápa is tanulta jezsuita skolasztikusként, hogy Szent V. Piusz pápa, amikor kodifikálta a római rítusú szentmisét, és elrendelte annak e kodifikált változat szerinti végzését a „Quo Primum” kezdetű bullájában, kikötötte, hogy ez a rendelkezése vissza nem vonható, nem is módosítható, és mindörökre érvényben marad. A szentmise végzésének ez az alakja minden klerikus számára kánonilag teljesen szabad, nem […]

Ájtatosság Aquinói Szent Tamás tiszteletére

XIII. Leo pápa, aki szt. Tamás a tanuló ifjúság pártfogójává tette, 1886. aug. 21-én megengedte, hogy mindazok, akik az angyali szt. Tamás tiszteletére hat egymásután következő vasárnapon töredelmesen meggyónnak, megáldoznak és a szent tiszteletére ájtatosan imádkoznak, vagy más jó cselekedeteket végeznek, minden egyes vasárnapon teljes búcsút nyerhetnek, melyet a tisztító helyen szenvedő lelkek számára is felajánlhatnak. Az ájtatosságot lehet bármikor […]

A bűvös „lelkipásztori” szó

Az egyik olyan kifejezés, amelyet az utóbbi években legtöbbször hallunk, a „lelkipásztori”, vagy „pasztorális” szavak. „Lelkipásztori okokkal” igazolnak egyes kezdeményezéseket az egyházban, amint azt a Fiducia supplicans- ban is láthattuk. A liturgia és a szakrális zene sok változása mögött is „lelkipásztori szükségletek” állnak. Úgy tűnik, hogy a lelkipásztorkodás egyfajta ürüggyé vált, hogy bármit engedhessenek az egyházba.  Az egyház döntéseinek, rendelkezéseinek, cselekvésének középpontjában valóban a lelkipásztorkodás, azaz […]

Miért van halálra ítélve a Szinodalitás Szinódusa

Sokan megfigyelhették, hogy minden politikai hatalom mechanikus. Ezt úgy értem, hogy minden politikai siker általában kitartó küzdelem eredménye és nem véletlen esik az ember ölébe. A politikai hatalmat csak emberi erőfeszítéssel lehet megszerezni és gyakorolni, azonban vannak a hatalomnak más formái is: a természet ereje, Isten ereje, ami viszont biztosan nem mechanikus. Minden emberi hatalom azonban mechanikus. Sokat töprengtem ezen […]

Ignis ardens – Lángoló tűz

Szent X. Piusz pápa hitvalló ünnepe Szent Mihály havának harmadik napja Instaurare omnia in Christo – megújítani mindent Krisztusban. Ez volt az „E Supremi” kezdetű programadó enciklikájának az Efezusi levél (I: 10) ihlette jelmondata, mely egész pápaságát meghatározta. Már a megválasztása sem ment zökkenőmentesen. A szabadkőművesek jelöltjét – Rampolla bíborost – csak I. Ferenc József ausztriai császár és magyar apostoli […]

A Lumen Gentium nem definiált új dogmát

FEKETÉN-FEHÉREN „A Lumen Gentium megszületése több mint két évig tartott. A Zsinaton az Egyház meghatározta önmagát, természetét és küldetését, teljesebbé tette az 1870-ben megszakított I. Vatikáni Zsinat egyháztanát, főleg a püspöki kollegialitásról szóló tanításával, de nem definiált új dogmát.” (Részlet a Szent István Társulat által kiadott Magyar Katolikus Lexikonban Szabó Ferenc Sj által jegyzett „Lumen Gentium” szócikkből.) Mit jelent mindez? […]

Vajon Ferenc az a pápa, akire a mai egyháznak szüksége van? Athanasius Schneider püspök válaszol

Ferenc nem teljesíti megfelelően pápai kötelességeit. Éppen ellenkezőleg, a pápaságot arra használja fel, hogy szóval és tettel, sőt még egyes egyházi dokumentumok lapjain is, zavart keltsen a hitben. Ferenc igyekszik az ENSZ-ügynökség káplánja lenni, és a Szentszék struktúráit használja erre a célra. Mintha szellemi jóváhagyást akarna biztosítani a modern világ baloldali politikai és ideológiai elitje számára. Sőt, egyre inkább a […]

Benedek pápa árnyéka – az érdemesült pápa halálára

Írta: Szász Péter Az érdemesült pápa halála utáni értékelések általánosan két csoportba sorolhatók, melyek alól a hazai méltatások sem kivételek. Az első csoportba tartozók szerint lényegében az egyházi folyamatosságot képviselte. Ez a sterilen diplomatikus vélemény a hivatalos nemzetközi és hazai katolikus sajtóban megjelent álláspont. A második csoportba tartozók szerint pedig „Panzerkardinal”, „Gottes Rottweiler”, „náci”, „szélsőkonzervatív”, „ultrakatolikus”, „zsinatellenes” stb. Ehhez hasonló, […]

Küzdelem a katolikus hivatások ellen

írta: Teleki Béla, 2022 június A II. vatikáni zsinat interpretációjának, a liturgikus reform időszakának ellenforradalmára volt Marcel Lefebvre érsek. Különútja, mely a kiközösítéshez vezetett, egy kontroverzális összeesküvés-elméleten alapszik. Ennek része, hogy a Vatikán ‘60-as évekbeli teológiai és politikai fordulata olyan külső erőket szabadított be a szervezetébe, melyek megszüntetni kívánják a papi rendet, deszakralizálni a templomokat, összemosni a vallásokat és relativizálni […]

A német egyház maga az antikrisztus Márfi Gyula érsek szerint

A 79 éves Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek augusztusban kénytelen volt Veszprémből Szombathelyre költözni, mert bírálta a korábbi székesegyháza „felújításának” terveit, amelyek között szerepel a kommunisták által száműzött Badalik Bertalan (elhunyt: 1965-ban) megyepüspök által elhelyezett Szent Mihály Főszékesegyház üvegablainak eltávolítása. Márfi december 25-én a MagyarJelen.hu-nak nyilatkozott. Az interjú összefoglalója: • „Az EU keresztényellenes eszmerendszerének leglátványosabb jele, hogy az EU alkotmányában […]