Magyar papot szentel a Szent X. Piusz Papi Testvérület

Az elmúlt években sok változás ment végbe a katolikus tradíció magyarországi térképén. A XVI. Benedek pápa alatt elkezdődött „rekatolizáció” Ferenc pápa  színre lépésével az egész világon megtorpant, ugyanakkor Magyarországon még nagyobb nyilvánosságot kapott. Köszönhető ez annak, hogy a püspökök a kovid diktatúra alatt bezárták a templomokat, és számos olyan intézkedést hoztak, ami homlokegyenes ellentmond a katolikus tanításnak és hagyománynak is. Kopácsi Máté a veszprémi egyházmegye volt diakónusa 2020-ban szentelődött volna pappá, de alig pár héttel a szentelése előtt közölte a püspök, hogy nem engedi a papok sorába, mert kötődik a katolikus hagyományhű irányvonalhoz. Ezután kényszerült a diakónus a Szent X. Piusz Papi Testvérület szemináriumában folytatni tanulmányait, így további négy éven át készült a papságra. Nagy öröm az ő szentelése az egész magyar hagyományhű katolikus közösség számára, hiszen minél több magyar pap van, annál több magyar léleknek lesz esélye új, katolikus életet élni. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Kopácsi Máté atya újmiséjére, 2024. július 13-án, szombaton, szülőfalujába a veszprém vármegyei Kislődre.