Pünkösd váró lelkigyakorlat

„Ezek mindnyájan állhatatosan egy szívvel-lélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal,valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. (ApCsel 1, 14) 

Szeretettel hívunk és várunk minden katolikus hívőt és érdeklődőt 2024 május 18-án szombaton Pünkösd váró lelkigyakorlatunkra! 

Helyszín: Szeplőtelen Fogantatás Kápolna Pécs István akna 

Program

16 óra 30 Gyónási lehetőség

17 óra Májusi Mária köszöntő ájtatosság 

18 óra Elmélkedés

A zsinati Egyház és az elfeledett Istenfélelem

18 óra 30 Pünkösdi Vigília Szentmise

19 óra 40 Kötetlen beszélgetés