Szentmisék Veszprémben minden vasárnap

„Annuntio vobis gaudium magnum/Nagy örömet hirdetek nektek!”

Krisztusban szeretett Testvéreim! Közel 300 éve azzal a szándékkal kezdték el építeni a veszprémvölgyi jezsuita templomot, hogy az a rekatolizáció és a hit védelmének egyik bástyája lesz.

Isten kegyelméből ennyi év után valóban elnyeri eredeti rendeltetését a templom, hiszen 2021. június 13-tól minden vasárnap 11.00 órakor hagyományhű szentmisét mutatunk be a templomban.