December 22. | Szűz Mária előkészülete Jézus születésére

Előgyakorlatok 1. Állítsd lelked elé ismét a Boldogságos Szent Szűz képét, amint buzgó imádsággal és a legmagasztosabb erények gyakorlásával készül Jézus születésére. 2. Kérd Istent, hogy a legközelebbi előkészületet karácsony ünnepére buzgón végezd. I. Szűz Mária lelki előkészülete A Boldogságos Szent Szűz élő hittel, biztos reménnyel és égő szeretettel készült Jézus születésére. A kilenc hónap, mely alatt Jézus benne lakozott, […]

December 20. | Szűz Mária hálaéneke

Előgyakorlatok 1. Képzeld el magad előtt a Boldogságos Szüzet, amint hálaénekét zengi. 2. Kérd a kegyelmet, hogy ennek a hálaéneknek mindenegyes szavát bensőleg megértsed és szívedben átérezzed. I. Szűz Mária hálaénekének szépsége és ereje Erre a tárgyra nézve megjegyzi Boldog Grignon Lajos: „Ez az egyedüli imádság, az egyedüli mű, melyet a Szent Szűz szerzett vagy jobban mondva, melyet Jézus szerzett […]

8. Krisztus minden életszentség legszebb példaképe

Mikor Szent Pálnak kora keresztényeihez intézett leveleit olvassuk, meglepő az az odaadás, mellyel a mi Urunk Jézus Krisztusról beszél. Újra meg újra visszatér arra a tárgyra, mely különben is annyira betölti egész lényét, hogy „számára Krisztus az élet”.[1] Azért „gondolkodás nélkül maga is áldozattá válik Krisztusért és tagjaiért”.[2] Maga Jézus választotta ki és oktatta, hogy misztériumának hírnöke legyen az egész […]

Október 22. | Pünkösd utáni 22. vasárnap | Szent Rafael arkangyal

SZEMBEN AZ ÁRRAL: KONFERENCIA A VILÁG ÉS AZ EGYHÁZ VÁLSÁGÁRÓL Helyszín: Székesfehérvár, Hotel Magyar Király; Időpont: 14.00 – 18.00 Konferenciánk címét Tóth Tihamértól, a nagyszerű veszprémi püspöktől, a 20. századi magyar katolikus nemzetnevelő, írófejedelemtől kölcsönöztük. Az ő példájára konferenciánkon mi is határozottan és lényegre törően kívánjuk megfogalmazni a problémákat és az azokra adott válaszokat. Az Egyház legfontosabb feladatának mindig is […]

Október 17. | Pünkösd utáni 21. vasárnap | Alacoque Szent Margit

OKTÓBER 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA A régi kelet egyik legkulturáltabb városában, Antióchiában született. Ebben a városban nevezték először Krisztus tanítványait keresztényeknek és úgy látszik, Lukács maga is hamarosan keresztény lett. Később Szent Pálhoz csatlakozott és mindvégig hűséges követője lett. Ő írta Szent Pál tanítása alapján a harmadik evangéliumot és nagyrészt személyes tapasztalatai alapján az Apostolok cselekedeteit. Orvos volt s a […]

Október 10. | Pünkösd utáni 20. vasárnap

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA A Szűzanya szüntelenül mondogatja, hogy az Istenhez való megtérésünk által, az imádságnak, különösen a rózsafüzér imának köszönhetően jön el a béke. Ő mindig megtartja ígéretét azoknak, akik bíznak benne. Említsük csak meg, amit Szent Domonkosnak és boldog Alan de Rupe-nak ígért: „Aki a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni” És még: „Aki terjeszti a rózsafüzér […]

Október 2.| Pünkösd utáni 19. vasárnap

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA – OKTÓBER 7. A török veszedelem idején kétszer is (1571-ben Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál) a rózsafüzér imádsága segített a győzelem megszerzésében. Ezért rendelte el hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész Egyházra. „Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által nekünk az örök élet jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról […]

2021. szeptember 26. | Pünkösd utáni 18. vasárnap

Valamikor a mai vasárnapnak nem volt külön miseszövege, mert a kántorszombat liturgiája – amikor a papszentelést végezték – áthúzódott erre a vasárnapra is. Mikor szombat este helyett szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a miseszöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mihály templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a mise énekei a templomszentelésre vonatkoznak, a szentleckében […]

Szeptember 19. | Pünkösd utáni 17. vasárnap

IMA A FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. […]