IGNIS ARDENS — LÁNGOLÓ TŰZ

Szent X. Piusz pápa hitvalló ünnepe Szent Mihály havának harmadik napja Instaurare omnia in Christo – megújítani mindent Krisztusban. Ez volt az „E Supremi” kezdetű programadó enciklikájának az Efezusi levél (I: 10) ihlette jelmondata, mely egész pápaságát meghatározta. Már a megválasztása sem ment zökkenőmentesen. A szabadkőművesek jelöltjét – Rampolla bíborost – csak I. Ferenc József ausztriai császár és magyar apostoli […]

Imádság a katolikus hit diadaláért

Mindenható és örökkévaló Isten, Atya és Fiú és Szentlélek, térdre borulunk Fölséged előtt, és lelkünk mélyéből köszönetet mondunk Neked a katolikus hit felbecsülhetetlen ajándékáért, amelyet Jézus Krisztus, a Valóságos Isten és Valóságos Ember által kinyilatkoztattál nekünk. Ezt az isteni világosságot a szent keresztségben kaptuk, és megígértük Neked, hogy ezt a hitet halálunkig sértetlenül megtartjuk. Növeld bennünk a katolikus hit ajándékát. […]

Engesztelés és szentmise Csíkszeredában

Szeptember 14-én újra ellátogatunk Csíkszeredába, hogy bemutassuk a legszentebb áldozatot, és ezzel engeszteljünk Egyházunkért. (Megváltozott az időpont, korábban 13-ra hirdettük, de ehelyett 14-én, csütörtökön lesz!) Fatimai engesztelés és tridenti mise Cím: Csíkszereda, Brassói út 105.Dátum: 2023. szeptember 14. Program:16.30 Rózsafüzér17.00 Előadás, kérdések-válaszok18.00 Szentmise és Szentségimádás Mindenkit szeretettel látunk!

A Lumen Gentium nem definiált új dogmát

FEKETÉN-FEHÉREN „A Lumen Gentium megszületése több mint két évig tartott. A Zsinaton az Egyház meghatározta önmagát, természetét és küldetését, teljesebbé tette az 1870-ben megszakított I. Vatikáni Zsinat egyháztanát, főleg a püspöki kollegialitásról szóló tanításával, de nem definiált új dogmát.” (Részlet a Szent István Társulat által kiadott Magyar Katolikus Lexikonban Szabó Ferenc Sj által jegyzett „Lumen Gentium” szócikkből.) Mit jelent mindez? […]

BÉRMÁLÁS ÉS SZENTLÉLEK-KILENCED

Május 7-én, vasárnap 11 órakor kezdődik a bérmálás a bécsi Minorita templomban. 14 magyar testvérünk részesül ezen szertartáson a bérmálás szentségében Mons. Tissier de Mallerais püspök úr kezei által. Mindenkit szeretettel várunk. Ehhez kapcsolódóan kilenced imádkozására invitáljuk a kedves híveket, hogy a Szentlélek kiáradás erősítse meg a bérmálásban szeretett testvéreinket. Ferences kilenced a Szentlélek tiszteletére  A kilencedet imádkozhatjuk Pünkösdre készülve, vagy bármely […]

CSODÁS KÁPOLNÁNK LETT VESZPRÉMBEN

Húsvéti örömünket sokszorozza, hogy Veszprémben újra lesznek hagyományhű szentmisék. Hosszasan várakoztunk, míg állandó kápolnánk lett Veszprémben. Korábban a volt jezsuita templomot béreltük ki – amely mostmár állami tulajdonban van – , de sajnos nem maradhattunk sokáig. Ennek okait szerintem mindenki tudja, én magam sem szeretnék kitérni rá. Mindannyian azon az állásponton voltunk, hogy ha Istennek szüksége van a veszprémi misézőhely létrejöttére, […]

Nagyböjti Lelkigyakorlat Nagykanizsán

„Az áldozat az oltáron most megújul csendben itt, melyet értünk a keresztfán Jézus egykor végbe vitt” (Vö. Ho 57/5) Kedves Katolikus Hívek! Kedves Érdeklődők! Nagy szeretettel hívunk és várunk minden katolikus hívőt és a katolikus hit és tanítás iránt érdeklődőt Nagyböjti Lelkigyakorlatunkra! 2023. Március 26-án Nagyböjt V. Vasárnapján Helyszín: Nagykanizsa, Jókai u. 59. sz. Részletes program:16:30 Fájdalma Rózsafüzér imádkozása és […]

Vajon Ferenc az a pápa, akire a mai egyháznak szüksége van? Athanasius Schneider püspök válaszol

Ferenc nem teljesíti megfelelően pápai kötelességeit. Éppen ellenkezőleg, a pápaságot arra használja fel, hogy szóval és tettel, sőt még egyes egyházi dokumentumok lapjain is, zavart keltsen a hitben. Ferenc igyekszik az ENSZ-ügynökség káplánja lenni, és a Szentszék struktúráit használja erre a célra. Mintha szellemi jóváhagyást akarna biztosítani a modern világ baloldali politikai és ideológiai elitje számára. Sőt, egyre inkább a […]