Jézus ostorral is dolgozik

a) Jézus kevés érzéket talált evangéliuma iránt, s dolgoznia kellett, hogy annak utat vájjon tanítványai szívében is. Dolgozott ezen kitartóan; buzgalmának gyökere az ő erős, lelkes, odaadó akarata volt. Győzzön az Isten… Neki győznie kell. „Törjön össze a bűnösök íja”. – Nem zavarodik meg a viszontagságban, „in tempore malo”. Van rossz idő, van rossz út, „via mala”; látja az Isten […]

A gyermek lelki nevelése – a szent keresztség

Első gondjuk legyen a szülőknek, miután gyermekük a világra jött, hogy az lelkileg újraszülessék, ami „víz és Isten igéje által” történik a szent keresztségben. E nagy szentségtől a gyermek örök üdvössége függ. Másrészt a gyermeki élet fonala, főleg annak hajnalán oly vékony, oly könnyen s váratlanul elszakadhat! Mindebből következik, hogy a gyermeket lehetőleg hamar a keresztkúthoz kell vinnünk. Az új […]

Március 27. – Szerda

LITÁNIA SZENT JÓZSEFHEZ Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk! Szent József,Könyörögj érettünk! Dávid nemes sarja Pátriárkák fénye Isten Anyjának jegyese A Szent Szűz tisztaságos […]

Március 27. Szerda, Nagyszerda

(enyhített böjt) Nagyszerda – A sötétség órája „Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!” „Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. […]